Hypofyshormoner reglerar hela organismens arbete. Otillräcklig utsöndring eller ett överskott av viktiga regulatorer orsakar hormonella misslyckanden, utseendet på yttre tecken på patologier, dålig hälsa.

Det är användbart att veta vilken roll hypofyshormonerna spelar. En tabell som visar typerna av viktiga tillsynsmyndigheter, deras funktioner, en indikation på orsakerna och symtomen på sjukdomar kommer att bidra till att förstå hypofysens struktur och funktioner.

Hypofysen: Vad är det

Huvudelementet i det endokrina systemet, endokrin körtel. Hormoner som producerar främre, bakre och mellanliggande lobar påverkar reglering av fysiologiska processer och nervsystemet. Vid hypofysen med medfödda och förvärvade sjukdomar är det en avvikelse i kroppens utveckling och tillväxt, det finns sjukdomar av varierande svårighetsgrad.

Hypofysen tillsammans med artärerna bildas under perioden av intrauterin utveckling, redan i den fjärde eller femte veckan av graviditeten. Platsen för det viktiga elementet är korsets sphenoidben, regionen i den turkiska sadeln. Formen är oval, vikten är ca 5-6 mg, medelstorleken är 10 x 12 mm, järn är mer utvecklad hos kvinnor.

Hypofysen fungerar

Hjärnanhanget påverkar tillståndet och funktionen hos:

 • kön körtlar;
 • binjurar;
 • sköldkörteln.

Hypofysen producerar hormoner. Trots elementets låga vikt och den lilla volymen av regulatorer är hjärnans appendage "samordnare" för alla systemers funktion. Hormoner går direkt in i lymf, blod, cerebrospinalvätska, tränger snabbt in i vävnaderna och cellerna, påverkar målorganen och hela kroppen.

Hypofysen påverkar tillväxten och utvecklingen av kroppen. Hypofysen kontrollerar kroppens funktion.

Produktionen av hypofyshormoner beror på hur hypothalamus fungerar - en del av hjärnan som kombinerar nervbildningens funktion och endokrina körteln. På vissa områden fortsätter omvandlingen av nervimpulser till utsöndring av viktiga regulatorer. Hormonproduktion sker efter behov. Efter sekretion kommer substanser från diencephalon in i hypofysens bakre lob.

Lär dig om orsakerna till ökat insulin i kvinnors blod och metoder för att stabilisera nivån på hormonet.

Läs om eventuella komplikationer och konsekvenser av strålterapi vid bröstcancer vid denna adress.

Strukturen hos endokrina körteln

En viktig del av hjärnan består av två ojämlika volymzoner - neurohypofysen och adenohypofysen. Den mellersta delen av hjärnans appendage förbinder hypofysens huvudstrukturer.

Viktiga nyanser:

 • Den främre lobben är större i volymen, här utsöndras sex (tropiska och effektor) hormoner som kontrollerar olika processer i kroppen. Endokrin funktion är mer uttalad än i andra delar av hypofysen.
 • Den bakre lobben är mycket mindre (cirka 1/5 av den totala volymen av endokrina körteln), vasopressin och oxytocin produceras i denna zon. Hypotalamushormonerna kommer in i den bakre lobben.
 • Mellanliggande loben är en smal region bestående av basofila celler. Mellansektionen förbinder två huvudområden. Detta element producerar också hormoner: lipotropin, endorfin, MSH.

Den viktiga hypofysen består av tre avsnitt:

 • frontloben. Platsen är formad från glandulära celler;
 • mellanliggande lobe - smal zon mellan den bakre och främre delen av hypofysen. Detta område kallas "adenohypophysis";
 • posterior lob eller neurohypophysis. Grunden för det viktiga området är neuroner.

Regulatorer av hjärnans appendage

Hormoner i den främre hypofysen:

Mellanliggande andel:

 • endorfin;
 • lipotropin;
 • MSH eller melanocytstimulerande hormon.

Hormoner av hypofys bakre lobe:

Hormoner och deras funktioner i bordet

Vilka hormoner producerar hypofysen? Det är användbart att ta reda på mer information om huvudregulatorerna:

Hypofysen hjärnan

Hypofysen: struktur, arbete och funktion

Hypofysen är en del av diencephalon och består av tre lobes: den främre kirtlen, som kallas adenohypophysen, den mellanliggande och den bakre loben - neurohypophysen.

Hypofysen har en rund form och väger 0,5-0,6 g. Trots sin lilla storlek har hypofysen en speciell plats bland de endokrina körtlarna. Det kallas "körtelkörteln", ledarkirteln, eftersom en hel serie hormoner reglerar aktiviteten hos andra körtlar (fig 1)

Hypofysfunktion

 • kontroll över funktionen hos andra endokrina körtlar (sköldkörtel, könsorgan, binjurar)
 • kontroll av tillväxt och mognad av organ
 • samordning av olika organs funktioner (såsom njurarna, bröstkörtlarna, livmodern).

Kirtlarna, vars aktivitet beror på hypofysen, kallas hypofysberoende. Andra endokrina körtlar, vars funktioner inte är föremål för hypofysens direkta påverkan, kallas hypofysoberoende (tabell 1).

Tabell 1. Endokrina körtlar

Hypofysberoende

Gipofiznezavisimye

Sköldkörteln (sköldkörtelfolliklar)

Sköldkörtelkalcitonin-utsöndrande sköldkörtelceller

Isletapparaten i bukspottkörteln

Hypofysens främre lob, dess arbete

Hypofysens främre lobe består av körtelceller som utsöndrar hormoner. Alla hormoner i den främre lobben är proteinämnen.

Tillväxthormon (tillväxthormon) är ett protein som produceras i hypofysen, stimulerar kroppens tillväxt, är aktivt involverad i reglering av metabolism av proteiner, fetter, kolhydrater. Strukturen av tillväxthormon har artsspecificitet. Flera isoformer finns närvarande i blodet, vars huvud innehåller 191 aminosyror.

Tillväxthormon (tillväxthormon), eller tillväxthormon, består av en polypeptidkedja som innefattar 245 aminosyrarester. Det stimulerar syntesen av protein i organ och vävnader och tillväxten av benvävnad hos barn. Detta hormon är väl uttryckt artspecificitet. Preparat som erhållits från hypofysen hos nötkreatur och svin har liten effekt på tillväxten hos apor och människor.

STG förändrar kolhydrat och fettmetabolism: hämmar oxidationen av kolhydrater i vävnader; orsakar mobilisering och utnyttjande av fett från depotet, vilket åtföljs av en ökning av mängden fettsyror i blodet. Hormonet bidrar också till att öka massan av alla organ och vävnader, eftersom det aktiverar proteinsyntesen.

Fig. 1. System "hypotalamus-hypofys-perifera målorgan" I hypofysen till vänster är den främre loben, till höger är den bakre lobben. MK - melanokortiner

GH utsöndras kontinuerligt under organismens hela livstid. Dess utsöndring kontrolleras av hypotalamusen.

Hos unga barn leder förändringar som härrör från brist på tillväxthormon till utvecklingen av hypofysdvärg, d.v.s. mannen förblir dvärg. Kroppsformen hos sådana människor är relativt proportionerlig, men händer och fötter är små, fingrarna är tunna, skelettbenifiering är försenad, könsorganen är underutvecklade. Hos män med denna sjukdom noteras impotens och hos kvinnor - sterilitet. Intellekt med hypofysdvärg är inte kränkt.

Med överdriven sekretion av tillväxthormon i barndomen utvecklas gigantism. En persons höjd kan nå 240-250 cm och kroppsvikt - 150 kg eller mer. Om alltför stor produktion av tillväxthormon uppträder hos en vuxen ökar inte kroppen i sin helhet som den redan är färdig, men storleken på de delar av kroppen som fortfarande kvarstår bruskvätska som kan växa: fingrar och tår, händer och fötter, näsa, mandibel, tunga. Denna sjukdom kallas akromegali. Orsaken till akromegali är oftast en tumör i den främre hypofysen.

Sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) består av polypeptider och kolhydrater, aktiverar sköldkörtelns aktivitet. Dess frånvaro leder till atrofi av sköldkörteln. Verkningsmekanismen för TSH är att stimulera syntesen av i-RNA i sköldkörtelcellerna, på basis av vilka de enzymer som är nödvändiga för bildningen, frisättning från föreningarna och frisättningen av dess hormoner, tyroxin och trijodtyronin, är inbyggda i blodet.

TSH släpps kontinuerligt i små kvantiteter. Produktionen av detta hormon kontrolleras av hypotalamus via en återkopplingsmekanism.

När kroppen kyls ökar TSH-utsöndringen och bildandet av sköldkörtelhormoner ökar, vilket resulterar i ökad värmeproduktion. Om organismen utsätts för upprepad kylning sker stimulering av TSH-sekretion även vid påverkan av signaler som föregår kylning på grund av utseendet av konditionerade reflexer. Följaktligen kan hjärnbarken påverka utsöndringen av sköldkörtelstimulerande hormon och i slutändan sin ökning genom att träna kroppens uthållighet mot kyla.

Adrenokortikotropiskt hormon (ACTH) stimulerar binjurebarken. Den består av en polypeptidkedja innefattande 39 aminosyrarester. Introduktion av ACTH till kroppen orsakar en kraftig ökning av binjurebarken.

Avlägsnande av hypofysen åtföljs av binjurens atrofi och en progressiv minskning av mängden hormoner som utsöndras av den. Av detta är det uppenbart att den förstärkta eller minskade funktionen av ACTH-utsöndrade adenohypofysceller åtföljs av samma störningar i kroppen som observeras med förbättrad och minskad funktion av binjurskortet. ACTHs varaktighet är liten och reserverna räcker till i 1 timme. Detta indikerar att syntesen och utsöndringen av ACTH kan förändras mycket snabbt.

I situationer som orsakar spänningstillstånd i kroppen och kräver mobilisering av kroppens reservkapacitet ökar syntesen och utsöndringen av ACTH mycket snabbt vilket åtföljs av aktiveringen av binjuren. Verkningsmekanismen för ACTH är att den ackumuleras i binjurens celler, stimulerar syntesen av de enzymer som säkerställer bildandet av deras hormoner, främst glukokortikoider och i mindre utsträckning mineralokortikoider.

Gonadotroniska hormoner (THG) - follikelstimulerande (FSH) och luteiniserande (LH) - produceras av celler i den främre hypofysen.

FSH består av kolhydrater och protein. I den kvinnliga kroppen reglerar den utvecklingen och funktionen av äggstockarna, stimulerar tillväxten av folliklar, bildandet av deras membran, orsakar utsöndringen av follikelvätska. För fullständig mognad av follikeln är dock närvaron av luteiniserande hormon nödvändigt. FSH hos män bidrar till utvecklingen av vas deferens och orsakar spermatogenes.

LH, såväl som FSH, är ett gl och co-proteid. I kvinnokroppen stimulerar den follikelns tillväxt före ägglossningen och utsöndringen av kvinnliga könshormoner, orsakar ägglossning och bildandet av corpus luteum. I den manliga kroppen verkar LH på testiklarna och påskyndar produktionen av manliga könshormoner.

På produktionen av THG hos människor påverkar mentala erfarenheter. Under andra världskriget störde rädslan som orsakades av bombardementer allvarligt störningen av gonadotropa hormoner och ledde till att menstruationscykler upphörde.

Främre hypofysen producerar luteotrop hormon (LTG) eller prolaktin vilken den kemiska strukturen är en polypeptid främjar separation av mjölk och bibehåller gulkroppen stimulerar dess utsöndring. Prolactinsekretion ökar efter födseln, och detta leder till laktation - separation av mjölk.

Stimulering av prolactinsekretion utförs av hypotalamusens reflexcenter. Reflexen uppträder när bröstvårt receptorerna hos bröstkörtlarna är irriterad (under sugning). Detta leder till excitering av hypotalamusens kärnor, som påverkar hypofysfunktionen med humorala medel. Men i motsats till reglering av utsöndringen av FSH och LH, hypotalamus inte stimulerar och hämmar utsöndringen av prolaktin, lyfta prolaktintormozyaschy faktor (prolaktinostatin). Reflexstimulering av prolactinsekretion utförs genom minskning av produktionen av prolaktinostatin. Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan utsöndringen av FSH och LGG å ena sidan och prolactin å andra sidan: den ökade utsöndringen av de två första hormonerna hämmar utsöndringen av den senare och vice versa.

Hypofysens mellanliggande lob

Hypofysen mellanliggande loben utsöndrar hormonmellan eller melanocytostimulerande. Det främjar fördelningen av melanin i pigmentcellerna. Den består av 22 aminosyror. I ingrediensmolekylen finns ett segment av 13 aminosyror, som helt sammanfaller med en del av ACTH-molekylen. Det är därför klart att de båda egenskaperna hos dessa två hormoner ökar för att förbättra pigmenteringen. Man tror att binjurssjukdomar, åtföljd av förbättrad hudpigmentering (Addisons sjukdom), orsakas en färgförändring samtidigt av två hormoner som utsöndras i stora mängder. Ett ökat innehåll av intermediär i blodet under graviditeten noteras, vilket medför förbättrad pigmentering av vissa hudområden, exempelvis ansiktet.

Hypofysens bakre lobe, dess funktioner

Hypofysens bakre lob (neurohypophysis) består av celler som liknar glialceller, de så kallade pituiciterna. Dessa celler regleras av nervfibrer som passerar genom hypofysen och är processer av hypotalamusneuronerna. Neurohypophysen producerar inte hormoner. Både den bakre hypofyshormon - Vasopressin (eller antidiuretiskt - ADH) och oxytocin - vid neurosekre produceras i cellerna i den främre hypothalamus (supraoptiska och paraventrikulära kärnan) och axoner hos dessa celler transporteras i den bakre loben, där utsöndras i blodströmmen eller deponeras i glia (fig. 2).

Fig. 2. Hypotalamus-hypofysen

Syntetiseras i nervcellkroppar i den supraoptiska (nucleus supraopticus) och paraventrikulära (n. Paraventricularis) hypotalamiska kärnor oxytocin och ADH transporteras av axoner av dessa neuroner i den bakre loben av hypofysen in i blodet från

Båda hormonerna i deras kemiska struktur är polypeptider som består av åtta aminosyror, varav sex är desamma och två är olika. Skillnaden i dessa aminosyror orsakar den ojämna biologiska verkan av vasopressin och oxytocin.

Vasopressin (ADH) orsakar en minskning av släta muskler och en antidiuretisk effekt, som manifesteras i en minskning av mängden urin som släpptes. På grund av musklerna hos arterioler påverkar vasopressin sin inskränkning och ökar därmed blodtrycket. Det bidrar till att öka intensiteten av reabsorptionen av vatten från tubulärerna och uppsamlingsrören i njurarna till blodet, vilket resulterar i en minskning av diuresen.

Vid minskning av mängden vasopressin i bloddiuret ökar tvärtom till 10-20 liter per dag. Denna sjukdom kallas diabetes insipidus (diabetes insipidus). Den antidiuretiska effekten av vasopressin beror på stimuleringen av syntesen av enzymet hyaluronidas. I de intercellulära utrymmena i rörets epitel och uppsamlingsröret innehåller hyaluronsyra, vilket förhindrar passage av vatten från dessa rör in i blodomloppet. Hyaluronidas bryter ner hyaluronsyra och därigenom frigör vägen för vatten och gör tubulans väggar och samlar rör genomträngliga. Förutom den extracellulära vägen stimulerar ADH den transcellulära transporten av vatten genom att aktivera och införa i membran av proteinaktivatorer av vattenkanaler - aquaporiner.

Oxytocin påverkar selektivt de livliga mjukmusklerna i livmodern och stimulerar utsöndringen av mjölk från bröstkörtlarna. Separationen av mjölk under påverkan av oxytocin kan endast genomföras om förkylningen av bröstkörtlarna stimulerades av prolaktin. Genom att orsaka starka livmoderkontraktioner är oxytocin involverad i den generiska processen. När hypofysen avlägsnas från gravida djur av djur är förlossningen svår och långvarig.

Tilldelningen av ADH utförs reflex. Genom att öka det osmotiska trycket av blod (eller minskad vätskevolym) osmoreceptorer irriterad (eller volyumoretseptory), information om vilka kommer in i kärnan i hypotalamus, att stimulera utsöndring av ADH och isolera den från neurohypophysis. Utsöndring av oxytocin utförs också reflexivt. Efferent impulser från bröstvårtan, som uppstår från amning eller från de yttre könsorganen under taktil stimulering, orsakar utsöndring av oxytocin av hypofyscellerna.

Strukturen av hypofysen, funktioner och egenskaper hos sjukdomar

Hypofysen är obetydlig, kan jämföras med frö eller ärter. I normalt skick är storleken ungefär en centimeter. Vad är hypofysen, inte alla vet, bara läkare och lärare av mänsklig anatomi. Och även få människor vet att det är en dubbel körtel. Varje del, fram och bak, utför helt olika funktioner.

Med hjälp av stammen kommunicerar de två halvorna i hjärnan med varandra. Således uppstår bildningen av det endokrina komplexet. Med ett hälsosamt endokrint komplex upprätthålls den interna miljön. Alla förutsättningar skapas för aktiv tillväxt och normalt liv med förändringar i samband med mognad av kroppen. För att svara på frågan om vad hypofysen är, måste du förstå dess huvudfunktioner.

Hypofysfunktion

Klientens huvuduppgift är att ge kroppen den nödvändiga mängden hormoner för hela organismens normala funktion. Hypofysen arbetar med melaninproduktion, reproduktionssystem, inre organ och tillväxt.

Att veta var hypofysen och dess huvuddelar är belägna, det är lätt att förstå deras huvudfunktioner. Hypofysen består av tre delar:

 • den främre lobben eller adenohypophysis är ansvarig för binjurarna, sköldkörteln. Stimulering av fruktkörtlarna, produktionen av spermier och skapandet av folliklarna är den huvudsakliga funktionen som utförs av adenohypofysen. Under graviditeten producerar körteln ett hormon för starten av laktation. Blodtillförsel utförs av de övre hypofysartärerna. Adenohypophysen är i sin tur uppdelad i distala och stötade delar. Den andra representeras av epitelkord som är fästa vid hypotalamusen;
 • mellanliggande (mitten) andel - den del som ansvarar för hudpigmentering. Ofta finns det mörkare hud under graviditeten under perioden med ökad hormonproduktion. Mellersta delen ligger mellan de främre och bakre lobesna;
 • posterior lobe eller neurohypophysis - bidrar till reglering av blodtryck. Med hjälp av utbytet av vatten i kroppen styrs reproduktionssystemet. Med brist på ett hormon som ger upphov till hypofysen, kan psyken vara störd, och blodpropp kan förvärras. Livsmedel utförs av de lägre hypofysarterierna. Neurohypophysen består av två delar, den främre neurohypofysen och den bakre delen.

Med störningar i körteln hos kvinnor, när de utsätts för progesteron blir livmodern okänslig för oxytocin, vilket påverkar minskningen av myopitelceller. Med en sådan kränkning av bröstkörtlarna producerar inte mjölk, hypofysen utför inte funktionen av hormonproduktionen.

Hypofysen hormoner

De endokrina körtlarna, till vilka hypofysen hör hemma, utsöndrar biologiskt aktiva substanser - hormoner som utsöndras direkt i blodet. Med hjälp av blod överförs de till mänskliga organ. Organets psykiska och fysiska tillstånd beror på varje avdelningens arbete och dess funktion. Olika delar av hypofysen ger olika hormoner. Efter att ha undersökt hypofysen: vad det är och vad är huvudansvaret för det, kan det identifieras flera funktionella delar.

Frontänden producerar:

 • somatotropin - beror på detta hormon mänsklig tillväxt, utveckling och metabolism. Under prenatal utveckling på 4-6 månader observeras den största mängden hormon. Koncentrationen är maximal i en tidig ålder och minimal hos äldre.
 • kortikotropin - har en effekt på binjurmembranet, vilket aktiverar sin funktion. Delar i syntesen av glukokortikoider (kortisol, kortison, kortikosteron);
 • tyrotropisk (TSH) - nödvändig för sköldkörtelfunktion. Med hjälp av detta produceras tyroxin, trijodtyronin, nukleinsyror, fosfolipider;
 • follikelstimulerande - för produktion och utveckling av folliklar i äggstockar av kvinnor och spermier hos män;
 • luteiniserande - har en effekt på syntesen av manlig testosteron. Produktionen av progesteron och östrogen hos kvinnor. Reglerar produktion av corpus luteum och ägglossningsprocessen.
 • prolactin - med hjälp stimulerar mjölkproduktionen under amning.

Adenohypofysen, som en del av endokrina körteln, kontrollerar således andra endokrina körtlar: könet, sköldkörteln och binjurarna.

Bakre änden

Den bakre loben av hypofysen producerar (neurohypophysis) producerar oxytocin och vasopressin. Varje element har sina egna speciella funktioner i kroppen.

Tarmens muskulatur är beroende av oxytocin. Påverkar livmoderns och gallblåsans väggar. Ökad koncentration leder till attacker av sammandragning av vävnaderna i interna organ. Reglerar blodtryck och metabolism i människokroppen. Försämrad produktion åtföljs av uppkomsten av psykologiska problem och dysfunktion hos könsorganen.

Vasopressin spelar en viktig roll för att reglera arbetet med urinsystemet och vatten-saltmetabolism. I avsaknad av ett hormon, är kroppen snabbt dehydrerad.

Hormoner som kontrollerar neurohypofysen är direkt relaterade till aktiviteten hos det kardiovaskulära, sexuella och metaboliska systemet. Brist eller överskott av produktion försämrar omedelbart en persons välbefinnande.

Mellersta delen

Den mellanliggande proportionen producerar hormoner melanocytos i samband med reglering av pigmentering av hud, hår, ögonfärg.

I rättvisa människor är en gen närvarande som påverkar produktionen av en förändrad melanocytstimulerande receptor. Det är i själva verket också en avvikelse, även om den inte skapar inverkan på andra processer i kroppen.

Effekten av hypofysen på kroppens organ

Körningens korrekta funktion är normalt nyckeln till god hälsa och mänsklig livslängd. Symptom på körtelsjukdomar är specifika och särskiljande. Resultatet av överflöd eller brist på mängden av ett visst hormon utgör en viss sjukdom.

En otillräcklig mängd hormoner kan orsaka allvarliga sjukdomar:

 • dysfunktion av sköldkörteln (hormonbrist leder till hypotyroidism);
 • Utvecklingen av hypopituitarism (hormonbrist) uttrycks av fördröjd sexuell utveckling hos barn eller sexuella störningar hos vuxna;
 • högt blodtryck;
 • osteoporos;
 • gigantism (överdriven kroppshöjd).

Utveckling av hypofys nanism

Tillväxten stannar och personen förblir underdimensionerad. Det orsakas av en liten mängd somatotropin tillsammans med könshormoner.

Sheehan syndrom

Det blir resultatet av ett körtelinfarkt på grund av kraftigt arbete. Samtidigt finns det ett kritiskt misslyckande av alla typer av hormoner.

Simmonds sjukdom

Hypofysfel, utvecklad som en följd av hjärninfektion, trauma eller kärlsjukdom.

Resultatet av vasopressinbrist är utvecklingen av diabetes insipidus. Orsaken kan vara medfödd eller förvärvad efter tumörer, infektioner, alkoholism. Brist på behandling för denna sjukdom kan leda till koma eller död.

En hormonellt aktiv tumör kan leda till hormonnivåer. Samtidigt kan det finnas aktiva hormonella neoplasmer, vilka manifesterar sig som speciella symtom och tecken.

Förutom att hjärnans hypofysen reglerar viktiga organers arbete, orsakar störningen av dess funktion misslyckanden i andra system:

 • störning i genitourinary system - det finns en snabb dehydrering, utveckling av diabetes insipidus;
 • störningar i det reproduktiva och reproduktiva systemet - hyperfunktion i kärnans främre del, kvinnokroppen kommer till ett tillstånd där graviditeten blir omöjlig. Samtidigt finns det en svag månad, livmoderblödning, inte förknippad med menstruationscykeln;
 • psyko-emotionella störningar - Tecken kan vara sömnlöshet, förvirring, störningar i det dagliga läget;
 • avbrott i det endokrina systemet - eventuella kränkningar påverkar sköldkörteln och hela kroppen lider av det.

Hypofysutveckling

I embryot bildas hypofysen på 4-5 veckor. Det fortsätter sin utveckling efter fostrets födelse. Hypofysmassan hos en nyfödd är ca 0,125-0,250 gram. Genom pubertet kan dubbla.

Adenohypofysen är bildad från epitelprocessen, epitelial utskjutning bildas i form av en hypofysficka (Rathkes ficka), från vilken järn först bildas med en extern typ av utsöndring. Efter att ha nått 40-60 år minskar järnet obetydligt. Under graviditeten hos kvinnor ökar hypofysen något och återgår till normal efter födseln.

Symtom på hypofysen

När sjukdomen är delvis nedsatt syn (direkt och perifer). En person tolererar inte kallt, förändrar kroppsvikt. Håravfall

I Cushings syndrom bildas stora fettavlagringar i buken, ryggen och bröstet. Blodtrycket stiger, muskelatrofi, blåmärken och streckkännetecken uppträder.

Diagnos av hypofysen

En enhetlig teknik som omedelbart skulle göra den korrekta diagnosen och bestämma käftens arbete är ännu inte etablerad. Det kan sägas vad hypofysen är ansvarig för, men olika delar av körteln ger olika hormoner som hänför sig till hela systemet. Därför är den exakta definitionen av brott mot symptom omöjlig.

För störningar utförs differentialdiagnos, vilket innefattar följande undersökningsmetoder:

 • blod undersöks för närvaron av hormoner;
 • Genomförande av magnetisk resonansbildning eller beräknad tomografi med hjälp av kontrast.

De nödvändiga förfarandena föreskrivs av den behandlande läkaren, enligt resultaten av indikationerna och den kliniska manifestationen av sjukdomen.

Det bör noteras att hypofysens främre lobe upptar cirka 80% av den totala volymen hos körteln medan mellandelen är dåligt utvecklad. Delar av hypofysen har en annan blodtillförsel och utför separata parallella funktioner. Samtidigt gör endast histologi det möjligt att skilja mellan aktierna på mobilnivån. Neurohypofysen är mycket mindre än den främre delen. Hypofysens struktur ger möjlighet att utföra flera funktioner.

Hypofysen är huvudkörteln i det endokrina systemet. Trots sin lilla storlek utför hypofysen allvarliga funktioner och har en komplex anatomi. Arbetet hos andra körtlar i det endokrina systemet är helt beroende av hypofysen.

Hormoner i hypofysens bakre lobe

Hormoner i hypofysens bakre lobe

Vilka hormoner bildas i hypofysens bakre lobe och vad behövs de för? Ofta är det uppfattningen att hypofysens bakre lobe utsöndrar hormoner vasopressin och oxytocin, vilket påverkar många processer i kroppen. Detta är dock inte helt korrekt.

Faktum är att hormonerna i hypofysens bakre lob bildas i hypotalamus, nämligen i de supraoptiska och supraventrikulära kärnorna, och sedan längs speciella vägar - axoner - går neurohypofysen in.

Tidigare ansågs det att hormonerna i hypofysens bakre lobe är oxytocin, vasopressin och även det antidiuretiska hormonet, vilket ansågs annorlunda än vasopressin. Senare visades att det antidiuretiska hormonet, eller adiurectin och vasopressin är en och samma substans.

I den bakre delen av hypofysen, som ackumulerar hormoner, kommer de in i axonala vägar på grund av ett specifikt transportprotein, neurofysinet. Vidare deponeras hormoner i neurohypofysen och släpps ut i blodet efter behov.

Vasopressin utför 2 huvudfunktioner i kroppen - reglering av vattenmetabolism och effekten på blodtryck. Antidiuretisk verkan är att stimulera reabsorptionen av vatten i distal nefron, på grund av påverkan på specifika receptorer av den andra typen. Som ett resultat är det en minskning av fluidutskiljningen och en ökning av blodvolymen i blodcirkulationen. Således är en av effekterna av ADH att minska mängden och öka koncentrationen av urin. Dessutom ökar detta hormon absorptionen av vatten i tarmarna. Vidare bidrar vasopressin vid något höga koncentrationer till en ökning av vaskulär ton vilket medför en minskning av arteriolerna, varigenom blodtrycket stiger. Denna kvalitet hos hormonet är extremt adaptiva mekanismer med stor blodförlust och utveckling av chock när det finns en kraftig signifikant frisättning av antidiuretiskt hormon i blodet och förminskade blodkärlen. Utlösningen av vasopressin förbättras även genom förtjockning av blodet, en minskning av volymen av intracellulär och extracellulär vätska, allmän dehydrering, blodtryckssänkning, aktivering av sympatho-adrenala systemet och reninangiotensinsystemet. Dessutom är ADH involverad i bildandet av känslor av törst, dricksbeteende.

Hormoner av hypofysens främre och bakre lobar kan ömsesidigt påverka varandra. Således ökar vasopressin utsöndringen av vissa tropiska hormoner i hypofysen, såsom somatotropin, tyrotropin, kortikotropin och stimulerar också bildandet av kortisol och insulin. Det är också viktigt att notera effekten på syntesen av koagulationsfaktorer - von Willebrand-faktor och antihemofil globulin A, stimulering av glykogenolys i levern, liksom effekten på minskningen av kroppstemperaturen.

Som en neuropeptid är vasopressin involverad i bildandet av långsiktigt minne, underlättar konsolidering och återställande av minne, deltar i bildandet av biologiska rytmer, i bildandet av känslomässigt beteende, såväl som i antinociceptiva, det vill säga anti-smärta, system.

Med en otillräcklig mängd vasopressin utvecklas en sjukdom som diabetes insipidus. Detta släpper ut en stor mängd urin med låg densitet. Mängden frisatt vätska kan nå 25 liter per dag och orsakar allvarlig dehydrering. Bland orsakerna till denna sjukdom är neuroinfektioner, kraniocerebrala skador, hypotalam tumörer, hjärnslag i hypotalamiska regionen.

Med en alltför stor mängd vasopressin, tvärtom är urinutskiljningen avsevärt reducerad, vatten kvarstår i kroppen. Denna sjukdom kallas Parkhons syndrom och är extremt sällsynt. Sådana patienter störs av utarmande huvudvärk, ökad svaghet, brist på aptit, illamående och kräkningar och viktökning.

Vasopressin och oxytocin kan ömsesidigt påverka varandras funktioner och tillsammans bidra till stimulering av hjärnaktivitet.

Hos hypofysens bakre lobe utsöndrar också hormoner, vars funktioner liknar hypotalamhormon, men uttrycks i mycket mindre utsträckning. Dessa inkluderar isotocin, valitocin, mesotocin och några andra.

oxytocin

Oxytocin är ett hypofyshormon som produceras av hypotalamusens kärnor och ackumuleras därefter i hypofysens bakre lob. Denna biologiskt aktiva substans produceras i både kvinnlig och manlig kropp.

Oxytocins funktioner, förutom att påverka människans fysiologi, påverkas också av dess psykologiska tillstånd och vissa mentala funktioner.

Man tror att detta hormon är ansvarigt för känslomässigt bindande, stärka känslomässiga band mellan människor. Det är bevisat att ju högre koncentrationen av oxytocin desto starkare är fästet som bildas hos en person till sin partner, mor, barn. Därför antas det att oxytocin är ett bindemedelshormon. medan oxytocin också bidrar till social anpassning och oxytocinhaltiga läkemedel används vid behandling av autism.

Dessutom är en ökning av oxytocinhalten associerad med ökad sexuell upphetsning, sexuellt beteende. Till exempel, om en kram inträffar, ökar hormonet oxytocin sexuell önskan hos partners, som under kyssning, fysisk intimitet. Detta ökar stämningen, det finns en romantisk stämning. Därför finns det ett annat antagande: oxytocin - kärlhormonet.

Oxytocin minskar effekterna av stress på kroppen. När hormonet produceras i tillräckliga kvantiteter förbättras organismernas anpassningsförmåga, ångest, rädsla och ångestnivåer reduceras. Emotionellt minne är också förbättrat, ljusare minnen bildas. På grund av detta antas att oxytocin är ett lyckosymbol. Oxytocin hjälper också till att minska krävningar för rökning, alkohol, droger. Denna egenskap används ofta vid behandling av abstinenssyndrom, vid behandling av narkotikamissbruk, alkoholism.

Dock är oxytocins funktioner inte begränsade till påverkan på mentala sfären. Effekten av oxytocin på kroppen, särskilt på honan, är oumbärlig för reglering av arbetskraft, fördelning av bröstmjölk.

Varför är oxytocin (hormon) producerat, dess funktion i kroppen:

 • Hos kvinnor: vid födseln stimulerar den myometriumkontraktilaktiviteten; stimulerar livmoderkontraktion under de första timmarna efter förlossningen; amning stimulerar sammandragningen av myokithelialcellerna i bröstkörtlarna, med det resultat att mjölk kommer in från alveolerna i excretionskanalerna och laktation blir möjlig; orsakar luteolys av corpus luteum under graviditetens andra trimester; stimulerar utsöndringen av prolaktin.
 • Liksom gastrointestinalt hormon: stimulerar den elektriska och motoriska aktiviteten hos tarmarnas muskelceller.
 • Den har antipyretisk effekt på grund av inhibering av endogen pyrogensekretion i mononukleära celler.
 • Deltar i bildandet av törst och i regleringen av ätbeteende.
 • Förmodligen antagonister av vasopressin.
 • Minskar salt aptit.
 • Stimulerar cellulär immunitet.
 • Det har en insulinliknande effekt på fettvävnad.

Oftast används oxytocin i form av ett läkemedel i obstetrisk träning. Hormonet oxytocin produceras i hankroppen, men ibland används det konstgjort hos män. Det används främst av idrottare för snabbare muskelåterhämtning efter intensiv träning, sårläkning, föryngring och humörförbättring. En stor mängd oxytocin påverkar emellertid den manliga kroppen - minskad sexuell lust, utvecklar impotens.

Hur producerar man hormonet oxytocin på ett naturligt sätt? Eftersom det är ett hormon av kärlek, kärlek, lycka, ökar koncentrationen med positiva känslor, vila, omfamnar, fysisk kontakt med en trevlig person, kommunikation med nära och kära, massage, beröring. Väl påverkar utsöndringen av prolactins mänskliga interaktion i samhället, med stöd av positiva känslor - sport, dans, promenader. En stor topp av hormonfrigöringen noteras hos kvinnor omedelbart efter förlossningen och när den nyfödda är fäst vid bröstet - det bidrar till att glömma födelsepangarna och bildar en stark anknytning till barnet. Förresten är en av de intressanta fakta att oxytocin produceras i större utsträckning på natten och därför oftast på natten har gravida kvinnor sammandrag, både träning och generisk.

Det är också viktigt att veta när man analyserar oxytocin, vilket hormon reglerar sin produktion. Östrogener har en stor effekt på oxytocinsekretion. Oxytocinsekretion ökar före ägglossning, under förlossning under livmoderhalsutvidgningen, under amning, under samlag. En ökning av utsöndringen av hormonet inträffar när det osmotiska trycket i miljön ökar, och minskningen av produktionen sker när det finns allvarlig smärta, en ökning av kroppstemperaturen och när den utsätts för höga ljud.

Att veta effekten av hormonet oxytocin, för vilket det är normalt, måste du veta orsakerna till dess patologiska nedgång:

 • under klimakteriet, speciellt under den menstruationsperiodens patologiska gång
 • i patogenen av sköldkörteln;
 • kronisk stress;
 • virusinfektioner;
 • infektionssjukdomar i nervsystemet, i synnerhet hjärnan;
 • autism;
 • Parkinsons sjukdom;
 • drogmissbruk
 • i ålderdom.

Konsekvenserna av oxytocinbrist kan vara ganska beklagliga: patologisk arbetsförlopp, hypotonisk blödning i postpartum, laktationssjukdomar, postpartum depression och psykos, maternell instinkt och känslor av infästning till barnet, misstro mot alla andra.

Därför måste du försäkra dig om de mest bekväma förutsättningarna för att behålla nivån av oxytocin på rätt nivå: avslappnande massage, resor, positiva känslor, promenader, kommunikation med trevliga människor, gör vad du älskar kan hjälpa till.

Syftet med pankreas hormoner

Med hjälp av detta organ tillhandahålls endokrin såväl som exokrinsekretion. Dessutom reproduceras den andra typen av utsöndring av enzymer som är närvarande i matsmältningsorganet av huvuddelen av bukspottkörteln. Den endokrina funktionen utförs på bekostnad av öarna av Langerhans, små utsöndrande celler. Deras antal överstiger inte 2% av den totala volymen hos körteln. Öarna består av vissa typer av celler. Med deras hjälp produceras följande viktiga hormoner:

 • med hjälp av PP-celler bildas en pankreatisk polypeptid;
 • D-celler är nödvändiga för bildandet av somatostatin;
 • B-celler är ansvariga för bildningen av insulin;
 • A-celler krävs för syntes av glukagon.

Insulin roll

Verkan av denna biologiskt aktiva substans är mycket viktig för hela organismens normala funktion. Det hjälper till att reglera glukosnivåer i kroppen. Ett stort antal andra mekanismer som också är involverade i glukosminimering är inblandade i denna process. Bland dem är följande:

 1. Glykolys eller processen med förbättrad glukosoxidation. Denna mekanism observeras i leverns celler, i interaktionen mellan enzymerna pyruvatkinas, glukokinas och även fosfofructokinas. Under påverkan av insulin aktiveras dessa substanser. När du kör förbättrad glukosmältning kommer ovanstående enzymer att minska koncentrationen.
 2. Förbättra processen av permeabilitet av glukos i cellmembranet. I detta fall aktiveras speciella receptorer i cellmembranen. Dessutom uppnås denna effekt inte genom att öka sitt arbete, utan genom att öka antalet receptorer.
 3. Glukoneogenes eller undertryckande av omvandling av vissa ämnen till glukos. I detta fall riktas åtgärden mot undertryck av vissa enzymer av insulin. Processen av glukoneogenes sker i levercellerna. Där inträffar, med deltagande av vasopressin, angiotensin, kortikoidhormoner och glukagon, processen för framställning av glukos framställd av icke-kolhydratkomponenter. I detta fall är inte bara inhiberingen av de ovan biologiskt aktiva substanserna genom insulin, utan också en samtidig minskning av leverns enzymets aktivitet, som spelar en viktig roll vid syntesen av glukos.
 4. Ökningen i mängden glukos som finns i form av glykogen uppnås med användning av glukos-6-fosfat. Denna process observeras i muskelvävnad såväl som i leverceller.

Förutom ovanstående processer aktiveras följande processer:

 1. Cellproliferation förbättras.
 2. Ökad cellupptag av proteiner. Denna process är ganska viktig för muskelceller som behöver aminosyror.
 3. Processen att omvandla kolhydrater till fetter intensifieras. Vidare kommer insulin att underlätta införandet av vissa enzymer i denna fettvävnad. Med hjälp kommer det subkutana fettlagret att byggas. Dessa avsättningar kan koncentreras både i subkutan vävnad och i olika organ.
 4. Bildandet av proteiner i cellerna stimuleras, såväl som DNA. Under insulins påverkan saktar nedbrytningsprocessen av dessa ämnen.
 5. Processen för permeabilitet av cellväggar för fosfater, magnesium och kalium ökar.

Men tillsammans med ovanstående processer uppträder de motsatta åtgärderna:

 1. Nivåen på lipolys reduceras markant. När det inte uppstår tillräcklig delning av fetter, som är nödvändig för vidare absorption av dessa komponenter i blodet.
 2. Nivån av hydrolys av proteiner minskar. I detta fall är det en minskning i kvittot av delade proteinpartiklar i blodet.

Glukagonens roll

Denna biologiskt aktiva substans är motsatsen till insulin. Dess bildning är inte begränsad av A-cellernas verkan. Detta hormon är också kapabelt att reproducera andra celler koncentrerade i mag-tarmkanalen. Det är värt att notera att 40% av detta ämne produceras av bukspottkörteln. Under inverkan av detta hormon i kroppen uppträder följande processer:

 1. Bildandet av glukos från icke-kol-komponenter.
 2. Den ökade lipidnedbrytningen som uppstår när dessa föreningar koncentreras i adipocyter. I detta fall ökar mängden lipasenzym i fettceller, på grund av vilket det finns ett efterföljande flöde av komponenter i processen med fettfördelning i blodet. I framtiden kan de fungera som reserv för extra energi.
 3. Aktivering av sönderdelningsprocessen för den befintliga glykogenen i musklerna, såväl som i levercellerna. Med det börjar processen att bilda glukos.

Experter säger att detta hormon behövs för att utlösa mekanismer som syftar till att öka blodsockernivån. Eftersom i kroppen finns en konstant reglering av olika processer, tillhandahålls motsatt effekt av detta hormon av somatostatin. Under dess inflytande finns en minskning av insulinproduktionen. Detta ämne produceras inte bara i bukspottkörteln, men också i hypotalamus. Dess aktiva åtgärder bidrar till

 • fördröjd absorption av sockerarter från mat;
 • inhibering av reproduktionen av matsmältningsenzymer;
 • reducera mängden glukagon;
 • minskning av aktiviteten av saltsyraproduktion, liksom gastrinprodukter;
 • en signifikant minskning av cirkulerande blodvolym i bukhålan;
 • minska graden av ytterligare övergång av innehållet i magen i tarmarna

Pankreatisk polypeptids roll

Detta ämne, liksom cellerna som producerar det, upptäcktes av experter på en relativt ny tid. Det är värt att notera att det endast produceras i bukspottkörteln. Effekten av detta hormon är ännu inte helt klart. Trots detta har forskare noterat stimuleringen av dess produktion när man äter fetter, liksom glukos och proteiner. Dessutom bidrar introduktionen av dessa ämnen via intravenös väg inte till dess ökning.

Bland de viktigaste funktionerna framhäver experter:

 • förmågan att hämma verkan av pankreatiska enzymer involverade i matsmältningen
 • förmågan att slappna av gallblåsans muskler
 • förmågan att suspendera frisättningen av bilirubin, gall och trypsin.

Verkan av denna polypeptid riktar sig till de ekonomiska utgifterna av matsmältningsenzymer. Detta hormon kontrollerar den överflödiga förbrukningen av gallan, vilket är nödvändigt för korrekt matsmältning. Därför kan det hävdas att bukspottkörteln tillsammans med dess biologiskt aktiva substanser har en stor inverkan på hela organismens vitala funktioner.

Allt om körtlar
och hormonella systemet

Hypofysen är huvudelementet i det endokrina systemet. Hypofyshormoner kontrollerar funktionen hos flera organ. Felaktigheten i denna körtel blir ofta orsaken till många sjukdomar eller avvikelser i människokroppens tillväxt och utveckling.

Hypofysen beskrivning

Organets tillstånd som helhet beror på det här organets normala funktion. Hypofysen utvecklas i fostret redan vid 4-5 veckors graviditet tillsammans med hypofysartärerna, som är ansvariga för blodtillförseln till denna körtel.

Hypofysen är belägen i kranens sphenoidben och hålls med hjälp av ett fixativt skal. Den har en oval form, dess storlek är ca 10 mm lång och 12 i bredd men kan variera något. Vikt - ca 5-7 mg, hos kvinnor är det mer utvecklat än hos män. Man tror att detta är associerat med produktionen av prolaktiner som är ansvariga för manifestationen av maternell instinkt.

Hypofysen producerar olika hormoner och innefattar den främre (adenohypophysis) och posterior (neurohypophysis) delen. Den främre delen av hypofysen är den största, producerar mer hormoner och har fler funktioner, medan ryggen har en vikt på endast 20% av hela orgeln.

Intressant faktum: Vid självuppfattad graviditet (fostrets faktiska frånvaro) kan kvinnans bröst, livmoder och buk ökar, vilket visar att hypofysen är kopplad till hjärnbarken.

Hormoner i den främre hypofysen

Den främre lobben heter adenohypophysis. Det är ansvarigt för sådana processer i kroppen som stress, tillväxt, reproduktion, laktation. Hypotalamus kontrollerar adenohypofysaktiviteten, och den senare reglerar i sin tur aktiviteten hos binjurarna, lever-, sköldkörteln och könkörteln och benvävnaden. Listan över hypofyshormoner av anterior lob och deras funktioner presenteras i tabellen i denna artikel.

De viktigaste delarna av adenohypophysis:

 • distal - har den största storleken, producerar de flesta hormonerna;
 • rörformig - belägen i distalens skal, dåligt förstådd;
 • Mellandelen är mellan distaldelen och neurohypophysen.

Funktioner av adenohypophysis hormoner

Tillväxthormon (tillväxthormon eller tillväxthormon)

Ansvarig för tillväxt och utveckling genom att påverka de långa rörformiga benen i lemmarna och förbättra proteinsyntesen. I det tredje dussintalet människoliv, liksom varje efterföljande 10 år, minskar nivån med 15%. Tillväxthormon har effekten av en immunostimulant, kan påverka kolhydratmetaboliken, ökar blodsockernivån, minskar risken för fettavlagring (i kombination med könshormoner och sköldkörtelhormoner), ökar muskelmassan.

Obs! Med en långsam tillväxt av barnet föreskrivs piller eller injektioner med GH-innehåll. Det andra alternativet anses vara det mest effektiva, eftersom Somatotropin bäst bevaras i form av ett pulver, vilket är bekvämt upplöst i en vätska och ges en injektion.

Mängden somatotropin varierar hela dagen. Dess topp uppmärksammas efter cirka två timmars sömn på natten, och under dagen når det en topp varje 3-5 timmar. Under livstiden uppnås sin högsta nivå under graviditeten hos ett foster på 4-6 månader - vid denna tid är det hundra gånger mer än hos en vuxen.

Utsöndringen av detta hormon i hypofysen påverkas av hypotalamusens peptidhormoner. Du kan öka den med hjälp av motion, sömn, användning av vissa aminosyror. Med högt innehåll av fettsyror i blodet, somatostatin, glukokortikoider och östradiol minskar nivån av somatotropin.

Ett överskott av tillväxthormon leder till utvecklingen av akromegali

Överdriven tillväxthormon kan orsaka förtjockning av benen, förtjockning av tungan, akromegali och utseendet på grova ansiktsegenskaper. På kroppens allmänna tillstånd återspeglas detta i muskels svaghet, nerverna klämmer fast. Lågt somatotropin hos barn uttrycks av långsammare tillväxt, sexuell och mental utveckling (utseendet på de två sista faktorerna påverkas signifikant av hypoplasi underutveckling).

TSH (sköldkörtelstimulerande hormon)

TSH kontrollerar produktionen av T3 (tyroxin) och T4 (trijodtyronin). Med hög TSH reduceras båda dessa hormoner och vice versa. TSH-frekvensen varierar beroende på personens tidpunkt, ålder och kön. Under graviditeten är nivån ganska låg under första trimestern och kan överstiga normen i den senare.

Viktigt: När man tar ett blodprov för TSH, är det nödvändigt att kontrollera T3 och T4, annars kan diagnosen vara felaktig. Dessutom bör testning ske samtidigt på samma tidpunkt.

Orsaker till låg TSH:

 • skador och inflammationer i hjärnan;
 • inflammatoriska processer, tumörer eller onkologi av sköldkörteln;
 • fel hormonbehandling:
 • stress.

En samtidig minskning av TSH, T3 och T4 kan signalera närvaron av en sådan sjukdom som hypopituitarism, och en ökning av den senare kan indikera hypertyreoidism.

TSH-normer, T3 T4

Orsaker till hög TSH:

 • sköldkörtelsjukdom;
 • hypofys adenom;
 • instabil produktion av thyreotropin;
 • preeklampsi (hos gravida kvinnor);
 • depressiva störningar.

Med en ökning av alla hypofyshormoner i denna grupp kan primär hypothyroidism diagnostiseras, och med olika T3 och T4 kan tyrotropinom förekomma.

Adrenokortikotropiskt hormon kontrollerar aktivitetsgraden hos binjurarna som producerar kortisol, kortison och adrenokortikosteron. Generellt påverkar ACTH hormoner som kan hantera stress, kontrollera sexuell utveckling, kroppens reproduktiva funktion.

Tips: innan du analyserar detta hypofyshormon i blodet måste du avstå från tung fysisk ansträngning och ta fettig, kryddig, rökig mat och alkohol. Att ta blod är på morgonen på tom mage.

ACTH Beroende på kortisol

Orsaker till ökningen av ACTH:

 • Addisons sjukdom, Itsenko-Cushing;
 • Närvaron av en tumör i hypofysen
 • medfödd adrenal insufficiens;
 • Nelson syndrom;
 • ektopisk ACTH-syndrom;
 • tar vissa mediciner
 • postoperativ period.

Skäl för att sänka ACTH:

 • depression av hypofysens och / eller binjurens funktion
 • förekomsten av binjurumörer.

prolaktin

Prolactin spelar en mycket viktig roll i kvinnokroppen. Detta hypofyshormon påverkar sexuell utveckling hos kvinnor, reglerar laktationsprocessen (inbegripet förhindrar uppfattningen under denna period), bildar moderns instinkt, hjälper till att upprätthålla progesteron. I den manliga kroppen styr han syntesen av testosteron, är involverad i reglering av sexuell funktion, nämligen spermatogenes.

Viktigt: några dagar före testet för prolactin, sexuell kontakt, bad och bastu är alkohol förbjuden, och det är också lämpligt att undvika stress. Även lite stress kan visa att detta hypofyshormon ökat.

Utsöndring av prolaktin och oxytocin

Skäl för att öka prolaktin:

 • prolaktinom;
 • anorexi;
 • hypotyreoidism (låg sköldkörtelhormonproduktion);
 • polycystisk ovarie.

Bristen på detta hormon i hypofysen orsakar tumörer eller tuberkulos hos hypofysen själv, såväl som huvudskador som hämmar körteln.

Hormoner i hypofysens bakre lobe

Neurohypophysis huvuduppgift är att reglera blodtryck, hjärtton, vattenbalans och sexuell funktion.

oxytocin

Det viktigaste är för kvinnor, för stimulerar livmodermusklerna, kontrollerar laktationsprocessen, är ansvarig för manifestationen av moderns instinkt. Påtagligt påverkar en persons beteende, hans psyke, sexuell upphetsning, kan minska stress, ge en känsla av lugn. Det är en neurotransmittor. Hos män ökar effekten.

Det är viktigt! Detta hypofyshormon kan endast ökas genom avslappnande förfaranden, promenader, d.v.s. åtgärder som förbättrar en persons stämning.

Oxytocin Reflex: Moders känslor och känslor påverkar mjölkutskiljning

vasopressin

Vasopressins huvuduppgift är kroppens vattenbalans genom aktiv njurefunktion. Den aktiva tillväxten av detta hormon uppstår med stor blodförlust, lågt blodtryck, uttorkning. Vasopressin kan också avlägsna natrium från blodet, mätta kroppens vävnader med vätska, och i kombination med oxytocin förbättrar hjärnaktiviteten.

Brist på vasopressin leder till uttorkning och diabetes. Dess överutbud är extremt sällsynt och kallas Parhona syndrom, vars symptom är låg blodtäthet, hög natriumhalt. Patienterna kan snabbt bli viktiga, lida av huvudvärk, illamående, aptitlöshet, generell svaghet.

Fakta: Hypofysens bakre lobe har ett antal andra hormoner med liknande egenskaper: mesotocin, isotocin, vasotocin, valitocin, glumitocin, asparotocin.

Genomsnittlig andel

Ett annat namn är mellanliggande. Dess värde är mindre än andra delar, men det kan också frigöra hormoner. De viktigaste är:

 • alfa-melanocytiska stimulanser - främjar produktionen av melanin;
 • endorfin beta - minskar smärta och stress
 • y-lipotropic - reducerar fettavlagringar, accelererar fettfördelning
 • y-melanocystimulerande - analog av alfa-melanocytstimulerande hormon;
 • Met-Enkephalin - reglerar mänskligt beteende och smärta.

Brist på melanocytstimulerande hormon leder till albinism

slutsats

Många hormoner används i medicinsk praxis för behandling av olika sjukdomar. För att kontrollera din hälsa rekommenderas det att ta prov en eller två gånger per år. Eftersom det är nödvändigt att inte bara analysera resultaten, utan också vad hypofyshormonerna påverkar, är det bäst att vända sig till proffs. Tidig korrigering av hormonnivåer kommer att minska effekterna på kroppen till ett minimum.

Du Kanske Gillar Pro Hormoner