Artikeln ger detaljerad information om överlevnadsprognoser för olika typer och stadier av sköldkörtelcancer. Att döma objektivt är prognoserna inte alltid ljusa, så du måste noga tänka på om patienten behöver denna information.

Statistiken som anges i artikeln är avsedd för allmän förtrogenhet, eftersom sjukdomen fortskrider olika för varje enskild patient.

Hur är prognosen gjord?

För att förstå hur medicinsk statistik och prognoser sammanställs är det nödvändigt att lära sig om ofta använda termer. Till exempel använder läkare ofta termen 5 eller 10 år överlevnad.

Detta betyder inte att patienten kommer att leva bara 5 eller 10 år.

Överlevnadshastigheten indikerar antalet personer som lever kvar efter 5 eller 10 år efter slutet av kemi eller strålbehandling.

Till exempel betyder frasen 10 års överlevnad på 80% att i tio år efter behandlingen dör i genomsnitt 20% av alla patienter som har genomgått strålning eller kemoterapi.

Läkare använder denna indikator för att jämföra effekten av olika typer av behandling på internationell nivå.

Termen "median överlevnad" indikerar den tid det tog för mer än 50% av patienterna med samma diagnos att dö.

Per definition lever mer än hälften av patienterna längre än den etablerade medianöverlevnaden. Det är viktigt att komma ihåg att median överlevnadshastigheten bara är en typ av medelvärdet av patienternas livslängd.

Innan du studerar statistik, är det nödvändigt att komma ihåg: alla dödlighet och överlevnadsprognoser görs på grundval av studier av hundratusentals patienter med sjukdomshistoria.

Därför kan inga förutsägelser exakt förutsäga hur sköldkörtelcancer kommer att inträffa specifikt för varje enskild patient.

Varje läkare kommer att bekräfta att det inte finns två identiska patienter, och samma behandlingsmetod kan visa olika resultat.

Så, för att göra en prognos för sköldkörtelcancer, används internationella och nationella källor som samlar alla rapporter om resultaten av behandlingen av cancerpatienter.

Vilka faktorer påverkar prognosen?

Förutom den genomsnittliga dödligheten efter behandling av sköldkörtelcancer kan patientens vårdgivare göra en personlig prognos.

Onkologen kommer att studera olika faktorer för att beräkna det troliga resultatet av sjukdomen. Sådana faktorer kallas prognostiska.

En annan viktig faktor som kan påverka enskild prognos är den övergripande kliniska utvärderingen av cancer.

För att utvärdera de odifferentierade formerna av cancer undersöks de maligna cellerna noga under ett mikroskop, och sedan jämför tekniken dem med friska körtelceller.

För att prognostisera utvecklingen av follikulär och papillär sköldkörtelcancer utvärderas tumören som helhet.

Enligt resultaten av studien kan läkaren ge följande slutsats:

 • tumören är väl differentierad, detekteras inte maligna celler utanför sköldkörteln;
 • tumören är måttligt differentierad, maligna celler finns i närliggande vävnader i nacken och lymfkörtlarna;
 • många maligna celler hittades i kroppsvävnader, tumören var dåligt differentierad.

Väl differentierade cancers definieras som lågrisk. De växer väldigt långsamt, och spridningen av metastaser är osannolikt.

Dåligt differentierade cancers tenderar att växa snabbt, vilket innebär att prognosen blir negativ. Sålunda har medullära och anaplastiska typer av sköldkörtelcancer den värsta prognosen.

Nästan hälften av personer med anaplastisk sköldkörtelcancer vid tidpunkten för diagnosen har metastaser som har spridit sig i avlägsna delar av kroppen.

Andra prognostiska faktorer

 • patientens ålder
 • stadium av sköldkörtelcancer
 • relaterade sjukdomar;
 • Förekomsten av hormonella störningar
 • tumörstorlek;
 • närvaro av metastas

Hur pålitliga är överlevnads förutsägelser för sköldkörtelcancer?

Som nämnts ovan kan statistiken inte exakt förutsäga resultatet av behandlingen.

Samma typ av sköldkörtelcancer kan utvecklas i olika takt och olika biverkningar hos olika patienter.

Allmänna prognoser är inte tillräckligt detaljerade för att förstå hur prognosen är jämförbar med ett specifikt fall av sjukdomen.

Noggrannheten i den individuella prognosen är högre.

Överlevnadsstatistik för sköldkörtelcancer

Allmän statistik över överlevnad efter behandling av sköldkörtelcancer, ges nedan, baseras på fallhistorier hos personer som fått behandling från 1990-talet till 2010-talet.

Man måste komma ihåg att behandlingsmetoderna förbättras under varje år, vilket innebär att varje sjukdom har den bästa utsikterna.

 1. Prognos för väl differentierade typer av sköldkörtelcancer.

Strålningsterapi för papillär sköldkörtelcancer är den säkraste för kroppen och har bäst resultat.

Cirka 98 av 100 patienter med diagnostiserad sköldkörtelpapillärcancer passerar framgångsrikt över 10 års överlevnadslinje.

Prognosen för follikulär sköldkörtelcancer är nästan lika bra.

92 av 100 personer (92%) kommer att överleva efter tio år efter leverans av diagnosen.

 1. Prognos för odifferentierade typer av sköldkörtelcancer.

Medullär typ av sköldkörtelcancer har också en mycket bra prognos. 75 av 100 personer kommer att överleva i tio år efter att behandlingen avslutats.

Tyvärr är den värsta prognosen för dödlighet den farligaste anaplastiska sköldkörtelcancer. Endast cirka 15 av 100 patienter (15%) kommer att klara tio års överlevnadströskel.

Överlevnad vid olika stadier av cancer

Låt oss överväga mer överlevnadsstatistik för varje typ och stadium av sköldkörtelcancer.

1: a och 2: e etappen av papillär typ av cancer är mycket väl behandlingsbar.

Alla 100% av patienterna i vilka denna typ av sköldkörtelcancer upptäcktes i det inledande skedet passerar lätt tioårstiden för överlevnad.

Om diagnosen gjordes när sjukdomen har nått den tredje etappen: överlevnadshastigheten kommer att sjunka något.

Dock kommer endast 2 patienter (med diagnos av papillär typ av sköldkörtelcancer i 3 steg) av hundra att dö inom 5-6 år efter upptäckt av sjukdomen.

Senast (stadium IV) av papillär sköldkörtelcancer halveras chanserna för överlevnad nästan.

Omkring 50 av 100 personer som diagnostiserats med papilär sköldkörtelcancer i stadium IV kommer att överleva efter tio år efter avslutad intensiv behandling.

Tioårsöverlevnadsprognosen för follikulär sköldkörtelcancer är nästan lika positiv som för en annan differentierad typ av cancer i körteln.

Nästan alla patienter har fullständig eftergift. 97% av patienterna med diagnos av follikulär sköldkörtelcancer i de tidiga (I-II) stadierna överlever i 10-15 år efter att ha genomgått en behandling.

När det diagnostiseras med stadium III-sjukdom, kommer cirka 70 av 100 patienter att kunna överleva i 10 eller flera år efter behandlingen.

I stadium IV av follikulär typ av cancer förvärras statistiken signifikant.

Endast 45 av 100 patienter som diagnostiserats med follikulär sköldkörtelcancer i stadium IV kommer att överleva i 10 år efter det att den onkologiska sjukdomen har identifierats.

Medullär sköldkörtelcancer har också en ganska bra prognos jämfört med andra typer av cancer.

I de tidiga stadierna är cancer utmärkt för behandling, så 90% av patienterna kommer att överleva i 10 år efter diagnosen sjukdomen.

Cirka 60 av 100 personer som diagnostiserats med stadium III-medullärcancer kommer att överleva i 10 eller 15 år efter behandling.

Tyvärr är statistiken överlevnad efter behandling av den fjärde etappen av medullär sköldkörtelcancer mycket nedslående.

Cirka 25 av 100 patienter som diagnostiserats med medulär stadium IV-cancer kommer att överleva 5 till 10 år efter en behandlingsperiod.

Förutsägandena för en anaplastisk typ av sköldkörtelcancer är inte särskilt positiva.

Nästan alla patienter med metastatisk anaplastisk cancer lever från 2 månader till sex månader.

Endast 7 av 100 patienter med anaplastisk typ av sköldkörtelcancer kommer att övervinna tioåriga överlevnadsgränsen.

Individuell prognos överlevnad vid anaplastisk sköldkörtelcancer beror på tumörens storlek och närvaron av metastaser.

Den bästa prognosen ges om tumörstorleken inte överstiger 5 cm, såväl som i frånvaro av metastaser i benvävnaderna. Men även i bästa fall kan endast 20 personer av 100 fall överleva de första 5 åren efter behandlingen.

Sköldkörtelcancerprognos

Överlevnadsnivåer för sköldkörtelcancer

Onkologiska lesioner med risk för dödsfall leder till en av de ledande platserna bland andra typer av sjukdomar med hög dödlighet.

Sköldkörtelcancerprognosen har dock en av de mest fördelaktiga i jämförelse med andra onkologiska sjukdomar: förekomsten av lågdifferentialformer av denna lesion är endast 10% av det totala antalet fall av sköldkörtelsjukdomsdetektion.

Den höga graden av mottaglighet av sköldkörteln till de negativa effekterna av strålning bestämmer frekvensen av manifestationer av maligna tumörer i detta område och tendensen att latent flöde utan uppenbara yttre tecken tillåter inte aktuell upptäckt av nuvarande patologiska förändringar i käftens vävnader.

Sköldkörtelprognosen i senare skeden är ogynnsam, men ett antal karakteristiska symptom som karakteriserar den normala kliniska bilden av sjukdomsförloppet gör att du kan börja diagnostisera så snabbt som möjligt.

Stadium sköldkörtelcancer

Funktioner av sjukdomen

Innan en läkare diagnostiserar "sköldkörtelcancer" tilldelas en patient med misstänkt sjukdom ett antal diagnostiska förfaranden som kommer att upptäcka patologiska förändringar i sköldkörtelvävnad, tecken på maligna neoplasmer i den och också hjälpa till att bestämma typ och stadium av den aktuella processen.

Den kliniska bilden av sjukdomen kan vara suddig under de första stadierna av cancer vid denna lokalisering, liksom med asymptomatisk dess kurs, vilket är särskilt farligt för patienten. I senare stadier av sköldkörtelutveckling är symtomen mer levande.

Inledningsstegen kan kännetecknas av en mild heshet av rösten utan någon uppenbar anledning till detta, en känsla av svårighet att svälja eller en klump i halsen.

Liten generell sjukdom, en liten ökning av kroppstemperaturen och svagt svullna lymfkörtlar i nacken lockar inte alltid patientens uppmärksamhet, men de kan bli manifestationer av de första patologiska förändringarna som är karakteristiska för sjukdomen i det drabbade organets vävnader.

Enligt vilka typer av sköldkörtelcancer diagnostiseras kan prognosen för en patient variera väsentligt.

Klassificeringen av de olika patologiska sorterna tillåter den identifierade sjukdomen att hänföras till en specifik typ och, beroende på detta, tillgripa en specifik variant av den terapeutiska effekten.

Det är viktigt! Följande moderna klassificering, som skiljer olika typer av sköldkörtelcancer, gör det också möjligt för doktorn att ge en preliminär prognos för patienten, som därefter uppdateras på grundval av data från de nödvändiga kliniska studierna.

Steg i sköldkörteln kan också delas upp, där huvudsymptomen på den aktuella processen i sköldkörtelvävnaderna beror, liksom vilken typ av terapeutisk effekt som suspenderar negativa manifestationer av sjukdomen.

Funktioner av klassificeringen av sjukdomen

Dödligheten från sköldkörtelcancer beror på tumörets histologiska index. Klassificeringen av sjukdomen är som följer:

 1. Papillär typ av sköldkörtelcancer är vanligast - i 75% av fallen av denna patologi. I de fall där papillärkarcinom i sköldkörteln diagnostiseras, är överlevnadsfrekvensen i genomsnitt fem år från det att sjukdomen detekteras i genomsnitt 95%. Processen av patologiska förändringar i vävnader vid denna typ av sköldkörtelcancer är åtföljd av den initiala lesionen av endast en klot av körteln, som i avsaknad av terapeutiska effekter sprider sig till hela organet. Papillär sköldkörtelcancer, som upptäckts tidigt, är mer mottaglig för att, om den inte är fullständigt botad, då den snarare ger den patologiska processen närmare upplösningstiden.
 2. Follikulär sköldkörtelcancer kännetecknas av utbredningen av den patologiska processen endast inom organet, metastaser går sällan utöver sina gränser, och prognosen är också gynnsam för denna cancerform - 85%. Denna typ av sköldkörtelcancer kan användas, men ett bra resultat efter operationen noteras när det detekteras så tidigt som möjligt. Follikulär cancer, som detekteras i studien av sköldkörteln, har prognosen för femårsöverlevnad efter operationen cirka 75-95%.
 3. Den minsta graden av överlevnad noteras när man identifierar en sådan typ av cancer som medullärcancer, bestämd när en sköldkörtel undersöks, en överlevnadsprognos som är mindre än 15%. I denna sjukdomsform kan kirurgi också utföras, men det har en relativt låg prestanda: Medullär sköldkörtelcancer, prognosen efter operationen är lite mer än initialen - 18-20%, eftersom det finns en spridning av metastaser i angränsande organ och deras system.
 4. Anaplastisk typ av cancer är den sällsynta, överlevnaden för diagnosen är den minsta - mindre än 3%. Ett stort antal metastaser, som är mycket snabbt bildade och tränger in i alla angränsande organ, gör kirurgiskt ingripande oproduktivt.

I vissa fall finns det en blandad manifestation av denna cancer. vilket manifesterar sig i en kombination av cancerceller av olika natur.

Den typ av terapeutisk effekt här bestäms endast av en läkare och beror på antalet rådande patologiska celler. I detta fall har sköldkörtelns onkologi en prognos på ca 20% och patientens överlevnad beror på graden av försummelse av sjukdomen.

Det är viktigt! Dödligheten från cancer, som bestäms genom att diagnostisera tillståndet av sköldkörteln, är ganska hög, främst i de sena stadierna av sjukdomen, kännetecknad av många metastaser.

Därför kommer en regelbunden undersökning av en läkare att passera de nödvändiga testen tillåta att detektera detta tillstånd vid ett stadium då återställande av huvudfunktionen hos sköldkörteln är möjlig, eliminering av de mest karakteristiska symtomen på sjukdomen.

Klassificering av stadier av den patologiska processen

Identifierad sköldkörtelcancer, vars symptom identifierades i rätt tid, beror överlevnaden på sjukdomsstadiet, liksom på den histologiska karaktären och formen av de processer som förekommer i sköldkörtelns vävnader.

Sköldkörtelcancerprognos

Det finns också en viss klassificering av denna patologi, vilken bestäms av sjukdomsfasen.

Beroende på scenen för den aktuella patologiska processen är sjukdomen uppdelad:

 • Den första etappen av den patologiska processen kännetecknas av frånvaron av metastaser i angränsande organ och vävnader, beslaget av sköldkörtelcancer är 20-40% vilket möjliggör kirurgiskt ingripande med hög grad av effektivitet. Papillär sköldkörtelcancer med 1 grad har den mest gynnsamma prognosen: Överlevnadsgraden i fem år är mer än 98%. Follikulär sköldkörtelcancer i första graden kännetecknas också av en grundig penetration av den patologiska processen i organvävnaden och en hög grad av överlevnad under operationen;
 • Grad 2 sköldkörtelcancer karakteriseras i händelse av upptäckten av patologins medullära form genom att aktivera processen med metastasbildning som permeerar sköldkörtelvävnaden. För andra typer av sjukdomen bestäms sannolikheten för exacerbation av den kliniska bilden till stor del av patientens ålder och hans allmänna tillstånd.
 • Grad 3 sköldkörtelcancer är redan mer mottaglig för metastasering, medan trakealområdet påverkas, noteras en ökning av lymfkörtlarna. Grad 3 sköldkörtelcancer kan ha en relativt bra prognos (fem års överlevnad är 65-80%), och ogynnsam när det gäller en äldre patient, en signifikant försämring av hans allmänna tillstånd
 • Sköldkörtelcancer med metastaser hör redan till det sista, mest avancerade skedet av sjukdomen, under vilken aktiv penetration av metastaser i angränsande organ förekommer, vilket förvärrar patientens tillstånd, vilket ofta orsakar attacker av kvävning och smärta vid sväljning och prata. Cancer i sköldkörteln, när steg 4 i processen är uppnådd, är redan oanvändbar på grund av den signifikanta försämringen av patientens tillstånd, penetrationen av patologiskt förändrade celler i de intilliggande vävnaderna.

Det bör noteras att den fjärde etappen av den aktuella sjukdomen är ytterligare indelad, vilken var och en kännetecknas först av involvering av larynxvävnader, lymfkörteln och nackmjuka vävnader i cancerprocessen, sedan går processen vidare in i halspulsådern och prevertebralzonen och i det sista steget bildandet av mer avlägsna metastaser som försämrar funktionen hos andra organ och deras system.

Det är viktigt! Att identifiera vilken typ av sköldkörtelcancer som helst vid det tidigaste skedet möjliggör en tidig behandling, vilket med rätt tillvägagångssätt (kombinerat med rätt livsstil och hälsosam kost, eliminerar alla dåliga vanor och omedelbart korrigering av behandlingen om det behövs) tillåter patienten att leva länge (5-15 år).

Därför är det nödvändigt att uppmärksamma i tid även till mindre förändringar i sitt eget tillstånd, samtidigt som man genomgår förebyggande undersökningar.

Orsaker till dödlighet hos patienter med sköldkörtelcancer

Beroende på vilka typer av sköldkörtelcancer som har identifierats i ett visst fall kan prognosen variera avsevärt. Det finns emellertid ett visst beroende av orsakerna till dödligheten hos patienter både på scenen av den patologiska processen och på de manifestationer som karakteriserar sjukdomen.

Dödligheten, som uppkommer vid sköldkörtelcancer, är i genomsnitt cirka 1% av det totala antalet dödsfall från maligna sjukdomar. Kvinnor lider av det oftare än den manliga hälften av befolkningen.

100% av dödligheten observeras vid spridningen av sjukdomen genom hematogen. När detta inträffar inträffar metastasering i området av basen av skallen, nacken och lymfkörtlarna.

Dessutom noteras 100% mortalitet i sköldkörtelcancer med den invasiva karaktären av tumörtillväxt, när ett luftrör växer kramas av en växande tumör och patienten kväver.

Sprängning av metastas i blodkärlen är ofta sannolikt, vilket resulterar i kraftig intern blödning, vilket resulterar i patientens död.

Analysera de presenterade faktana om den onkologiska sjukdomen som behandlas, att när en cancerskada av sköldkörteln detekteras, återställs den så snabbt som möjligt och en långvarig tillstånd av remission observeras i de tidigaste stadierna av den patologiska processen.

Sköldkörtelcancerprognos efter operation

Cancer (malign tumör) i sköldkörteln - orsaker, symptom, diagnos och behandling

Malign tumörskada på sköldkörtelns vävnader, som utvecklas från körtelns körtelceller.

Orsaker till sköldkörtelcancer

En nyckelfaktor i utvecklingen av en malign tumör är en ärftlig faktor, sjukdomstillstånd i nära släktingar, effekten av strålning och joniserande strålning.

Symtom på sköldkörtelcancer

De karakteristiska symtomen på sjukdomen är: utseendet på noder och tätningar i sköldkörteln och deras snabba tillväxt, förstorade livmoderhals lymfkörtlar, svullnadssvikt, obehag när man sväljer saliv eller mat, heshet, föremål för ökad aptit, diarré, torra ögon, fotofobi, smärta i områden i hjärtat, skakningar i händerna och hela kroppen, känsla av värme, snabb hjärtslag, generell svaghet. trötthet, irritabilitet, irritabilitet, frekventa humörförändringar, minskad sexuell lust, torr hud. minnessjukdom, förstoppning, slöhet, sömnighet, minskad prestanda, viktökning.

Var försiktig

Den verkliga orsaken till cancer är parasiter som bor i människor!

Som det visade sig är det de många parasiter som lever i människokroppen som orsakar nästan alla dödliga sjukdomar hos en person, inklusive bildandet av cancerväxter.

Parasiter kan leva i lungor, hjärta, lever, mage, hjärna och till och med mänskligt blod på grund av dem börjar den aktiva förstörelsen av kroppsvävnader och bildandet av främmande celler.

Omedelbart vill vi varna dig för att du inte behöver springa till apoteket och köpa dyra mediciner, vilket enligt apotekarna kommer att korrodera alla parasiter. De flesta droger är extremt ineffektiva, dessutom orsakar de stor skada på kroppen.

Giftmaskar, först och främst förgifter du dig själv!

Hur besegrar infektionen och samtidigt skadar inte dig själv? Den största onkologiska parasitologen i landet i en ny intervju berättade om en effektiv hemmetod för avlägsnande av parasiter. Läs intervjun >>>

Diagnos av sköldkörtelcancer

Analysen av sjukdomshistoria och klagomål, bestämning av nivån av sköldkörtelhormoner (TSH, TG). Instrumentdiagnostiska metoder används: ultraljudsundersökning av sköldkörteln för att diagnostisera dess storlek och närvaron av noder, körtelscintigrafi, nål-aspirationsbiopsi, computertomografi och magnetisk resonansbildning. Samråd med en kirurg - onkolog.

Sköldkörtelcancerbehandling

Den mest effektiva metoden att behandla denna patologi är det kirurgiska avlägsnandet av en neoplasma. Beroende på indikationerna används dessa typer av operationer: subtotal resektion, thyroidektomi, thyroidektomi med avlägsnande av de cervicala lymfkörtlarna. Under behandlingen används strålterapi också i samband med en kirurgisk behandlingsmetod. Efter kirurgisk behandling ordineras alla patienter med hormonbehandling.

Sköldkörtelcancerprevention

Det är nödvändigt att genomgå profylaktiska läkarundersökningar, samråd med en endokrinolog, det är nödvändigt att hålla sig till den jodhaltiga kosten, sluta röka och ta alkohol.

Gå med i Browser MedOboz-gruppen på Facebook. håll dig stämd!

Hur många lever efter behandling av sköldkörtelcancer?

Onkologiska sjukdomar i sköldkörteln finns endast hos 2% av patienterna som lider av onkologiska sjukdomar med olika lokaliseringar. Enligt statistiken blir kvinnor oftare sjuk än män. För 100 000 män är förekomsten av denna sjukdom 0,2-1,2, för 100 000 kvinnor - 0,4-2,8.

Engagerade i påverkan av parasiter i cancer i många år. Jag kan med säkerhet säga att onkologi är en följd av parasitisk infektion. Parasiter slukar dig bokstavligen från insidan, förgiftar kroppen. De multiplicerar och defekerar inuti människokroppen, samtidigt som de matar på mänskligt kött.

Det största misstaget - dra ut! Ju tidigare du börjar ta bort parasiter, desto bättre. Om vi ​​pratar om droger är allt problematiskt. Idag finns det bara ett riktigt effektivt anti-parasitiskt komplex, det här är Gelmline. Det förstör och sveper från kroppen av alla kända parasiter - från hjärnan och hjärtat till lever och tarmar. Inget av de befintliga drogerna kan det här längre.

Inom ramen för det federala programmet kan varje invånare i Ryska federationen och CIS, när de skickar in en ansökan till (inklusive), beställa Gelmiline till ett rabattpris på 1 rubel.

Trots det faktum att varje år patienter mer och mer är chansen att återhämta sig ganska högt! Detta beror på det faktum att de lågdifferentierade formerna av tumören hos denna lokalisering endast är 10%.

diagnostik

Som diagnostisk användning:

 • Biopsi är en av de vanligaste diagnostiska metoderna. Vanligtvis utförs under kontroll av ultraljud, vilket gör det möjligt att undersöka nodulerna från 3 millimeter;
 • Laboratorie blodprover är förskrivna utöver biopsi. De hjälper till att identifiera en eller annan form av sköldkörtelcancer. För en fullständig diagnos kan du utforska nivån av hormoner, anti-sköldkörtel antikroppar;
 • Instrumentdiagnostik - detta inkluderar: ultraljud, radiografi, PET, MRI;

Diabetes är rädd för detta. Redan på morgonen kommer sockret vara normalt exakt 4,5 mmol / l, om före sänggåendet.

Hur många människor lever i sköldkörtelcancer?

Svaret på denna fråga kan vara väldigt vagt. Livslängden, efter att läkare har diagnostiserat cancer, beror på många faktorer:

 • På vilket stadium diagnostiserades sjukdomen
 • Har patienten dåliga vanor (vad?);
 • Typ av cancer (papillär, medullär, anaplastisk);
 • Förekomsten eller frånvaron av metastaser;

Det finns en sådan sak som tio års och fem års överlevnad. Till exempel visar en femårig överlevnadshastighet vilken procentandel patienter som diagnostiserats med sjukdomen lever i 5 år.

Tioårsöverlevnad visar statistik i 10 år. Men det betyder inte att från det ögonblick då sjukdomen diagnostiserades ihjäl 5 år kvar. Denna procentandel inkluderar både patienter som har bott i exakt 5 år och patienter som helt botade sjukdomen.

Operationsrollen under behandlingen, typer av operationer

Kirurgisk ingrepp är den viktigaste och effektiva behandlingen för sköldkörtelcancer. Nästan alla typer av onkologi associerade med sköldkörteln, med undantag av lymfom och småcellscancer, behandlas kirurgiskt.

Det finns följande typer av sköldkörtelkirurgi:

 • Total sköldkörtelektomi (fullständigt avlägsnande av orgel);
 • Slutlig thyroidektomi (avlägsnande av alla vävnader och celler i kroppen efter resektion);
 • Hemityroidektomi (avlägsnande av endast 1 lob);
 • Resektion (avlägsnande av endast en viss del av orgeln);

Operationer av denna typ bör utföras av endokrinologiska kirurger som har ett certifikat av onkolog.

De största centra i Europa där verksamheten utförs är belägna i:

 • Pisa (Italien);
 • München (Tyskland);
 • St Petersburg (Ryssland).

Efter operationen är det nödvändigt att bibehålla hälsan, användningen av vissa tekniker:

 1. kemoterapi;
 2. Fjärr strålbehandling;
 3. Riktade terapi;
 4. Radioaktiv jodbehandling;
 5. Hormonal terapi;

Vad kan påverka sjukdomsförloppet?

Det finns ett antal prognostiska faktorer, men det viktigaste är typ av cancer. Den mest uppmuntrande, gynnsamma prognosen är hos patienter med sköldkörtelpapillär karcinom. I genomsnitt lever 90% av dem som genomgick operation minst 10 år efter upptäckten av sjukdomen.

Det finns också en medullär typ av sköldkörtelcancer, det är ganska sällsynt. Prognosen för medullary cancer är också ofta ganska optimistisk. Överlevnadsgraden är något lägre än follikulär och papillär onkologi.

Tyvärr ger anaplastisk cancer inte en gynnsam prognos. En avgörande faktorer är patientens ålder. Enligt statistiken tolererar människor yngre än 40 år lättare denna sjukdom.

Och naturligtvis löser onkologins stadium mycket, det bestäms utifrån följande faktorer:

 • Sprängning av tumören i extrathyroidvävnad.
 • Tumörens storlek
 • Metastaser.

Graden av differentiering påverkar också sjukdomsförloppet.

Det finns tre huvudgrader av differentiering:

 • Mycket differentierad
 • Genomsnittlig differentierad;
 • Odifferentierad.

Graden av differentiering visar hur cancerceller skiljer sig från friska celler. Dessa analyser görs med hjälp av ett mikroskop.

I follikulära och papillära former av sköldkörtelcancer grupperas tumörer enligt följande:

 • Lågdifferentierad - tumörvävnader skiljer sig mycket från friska celler;
 • Medel differentierad - tumörvävnader skiljer sig från normala sköldkörtelceller;
 • Mycket differentierade - tumörvävnader liknar cellerna i friska vävnader;

Att veta graden av differentiering kan läkaren förstå vad som är sannolikheten för metastasering. Högt differentierade celler växer mycket långsamt, men metastasprocessen kommer att fördröjas. Odeliffererade celler delar snabbt och snabbt metastaserar.

Rehabilitering efter operation

Alla patienter besöker regelbundet endokrinologen, han utvecklar en individuell behandlingskurs för patienten. Behandlingsegenskaper beaktas baserat på patientens ålder, organismens egenskaper, patientens levnadsförhållanden.

Hormonbehandling är endast möjlig för två typer:

Om behandling med hormoner stoppas eller symptomen på hypotyreos kan utvecklas, nämligen:

 • Minskad immunitet;
 • förstoppning;
 • Låg humör;
 • Viktökning
 • bradykardi;
 • Hudskalning;
 • Överträdelse av termoregulering;
 • letargi;
 • Conlivost;
 • Hos kvinnor - ett brott mot menstruationscykeln;

Under operationen kan parathyroidkörtlarna skadas, vilket leder till en kränkning av utbytet av kalcium och fosfor. Huvudsymptomen är kramper, de stoppas av hormonella droger. Också efter operationen genomgår patienterna en behandling med radioaktivt jod.

Några nummer och statistik

I denna del av artikeln kommer du att se olika typer av sköldkörtelcancer och statistik på var och en av dem.

Papillär sköldkörtelcancer

Enligt statistiken är det botad i de flesta människor, eftersom det är väl behandlingsbart:

 • Det första och andra steget är nästan alltid härdbart.
 • Vid steg 3 reduceras den gynnsamma prognosen till 95%, det vill säga 95 av 100 patienter kommer att säga adjö till sjukdomen och återhämta sig.
 • Överlevnad vid stadium 4 av papillär sköldkörtelcancer är 45%.

Follikulär sköldkörtelcancer

Överlevnadshastigheten är nästan lika hög som papillär. De flesta patienter är helt härda:

 • Statistik i första och andra etappen - 99% av patienterna återhämtar sig.
 • Statistik på tredje etappen - 8 av 10 patienter återhämtar sig (80%).
 • Statistik på fjärde etappen - 48% av patienterna återfår framgångsrikt.

Medullär sköldkörtelcancer

Det behandlas framgångsrikt, men lite sämre än follikel och papillär:

 • Statistik över första och andra etappen - överlevnadstalet är 97% av patienterna.
 • Statistik på tredje etappen - överlevnadskursen är 75%.
 • Statistik på fjärde etappen - överlevnadsfrekvensen är i genomsnitt 24 personer av 100 patienter (24%).

Anaplastisk sköldkörtelcancer

För denna typ av cancer är statistiken sämre än tidigare, och sannolikheten för återhämtning efter operationen är något mindre än 20%.

Men i varje fall separat - har alltid sin egen statistik! Som vi har sagt beror resultatet på många faktorer och det finns ingen sådan statistik som tar hänsyn till alla faktorer.

(Inga betyg än)

Follikulär sköldkörtelcancer - vem har en chans till livet?

Follikulär sköldkörtelcancer är en formidabel cancer som kännetecknas av en aggressiv kurs och en hög grad av malignitet.

Sjukdomen rankas andra i frekvens bland alla sköldkörtelcancer.

Denna typ av tumör har samma struktur som ackumulering av bubblor, har förmåga att växa till blodkärl, så metastaser är lätta att upptäcka i andningsorganen, benen, hjärnan, blåsan och huden. Lymfkörtlar är inte karaktäristiska för sjukdomen.

Follikulär cancer är vanligare hos invånare i storstäder, i områden där ökad joniserande strålning och en ogynnsam miljö situation uppstår.

Särskilda funktioner

 • Follikulär cancer är vanligare mellan 40 och 60 år. Hos personer i denna ålder kännetecknas sjukdomen av en aggressiv kurs, vilket är sämre att behandla.
 • 3,5 gånger oftare upptäcks sjukdomen i mässan.
 • En dålig prognos för sjukdomen är direkt proportionell mot tumörens storlek och patientens ålder.
 • Tumören har formen av en cirkulär formation i kapseln, inom vilken, när det är skuren, är det möjligt att detektera foci av blödningar och tätningar.
 • Till skillnad från sköldkörtel adenom och papillär cancer växer tumören från follikelcellerna till kapseln och blodkärlen, vilket är mycket svårt att upptäcka även för en specialist. Sjukdomen har ofta en aggressiv kurs och kan på kort tid metastasera genom hela kroppen. Det kan sägas att follikulär cancer är mycket vanligare än papillär och har högre malignitet.

Morfologiska egenskaper

Tumören utvecklas från follikulär epitel, medan det i dess struktur inte finns tecken på cell- eller vävnadsatypi, vilket är ett diagnostiskt tecken på alla maligna neoplasmer. Det viktigaste inslaget i denna cancer är förmågan att gro i ådror och artärer, sköldkörtelkapseln. I histologi framträder cancer som en knutpunkt med en porös struktur, i sällsynta fall har det inga tydliga gränser.

klassificering

Staden av sjukdomen bestämmer storleken och dess fördelning:

Källor: http://www.obozrevatel.com/health/bolezni/rak-zlokachestvennaya-opuhol-schitovidnoj-zhelezyi-prichinyi-simptomyi-diagnostika-i-lechenie.htm, http://diabet911.com/lechenie/rak- shhitovidnoj-zhelezy-prognoz.html, http://moyazheleza.ru/shchitovidnaya/zabolevaniya/follikulyarnyj-rak-shchitovidnoj-zhelezy.html

Rita slutsatser

Slutligen vill vi lägga till: väldigt få människor vet att enligt de officiella uppgifterna om internationella medicinska strukturer är den främsta orsaken till onkologiska sjukdomar parasiter som lever i människokroppen.

Vi utförde en undersökning, studerade en massa material och, viktigast av allt, testade i praktiken effekten av parasiter på cancer.

Som det visade sig - 98% av de patienter som lider av onkologi är infekterade med parasiter.

Dessutom är dessa inte alla kända bandhjälmar, utan mikroorganismer och bakterier som leder till tumörer, sprider sig i blodomloppet genom kroppen.

Omedelbart vill vi varna dig för att du inte behöver springa till ett apotek och köpa dyra mediciner, vilket enligt apotekare kommer att korrodera alla parasiter. De flesta droger är extremt ineffektiva, dessutom orsakar de stor skada på kroppen.

Vad ska man göra? Till att börja med rekommenderar vi dig att läsa artikeln med landets främsta onkologiska parasitolog. Denna artikel avslöjar en metod där du kan rengöra din kropp av parasiter i bara 1 rubel, utan att skada kroppen. Läs artikeln >>>

Sköldkörtelcancer - Överlevnadsförutsägelser

Trots det faktum att antalet patienter som diagnostiserats med sköldkörtelcancer ökade 3 gånger under de senaste åren, är deras överlevnad en av de bästa. Detta beror på det faktum att de låga differensformerna av tumören hos denna lokalisering är endast 10%

Kliniskt beteende av sköldkörtelcancer och en långsiktig prognos

Sköldkörteln är mest känslig för effekterna av yttre strålning. Risken att utveckla sköldkörtelcancer är 2 gånger ökad hos patienter som var under femton år vid exponering för strålning. Personer som utsattes för radioaktiv strålning i barndomen på grund av den långa latenta perioden av tumörutveckling har hög risk för sjukdom under hela livet.

En av huvudproblemen som stör patienten och hans familj är prognosen för sjukdomen i sköldkörtelcancer. Prognosen för fem års överlevnad beror på den histologiska strukturen hos tumörvävnaden. Det finns dessa typer av sköldkörtelcancer:

1. Papillär sköldkörtelcancer finns i 70% av fallen. Det skiljer sig extremt långsam tillväxt. Faktum är att med papillärt karcinom utvecklas tumören i en klot av körteln, men snart sprider sig processen till hela orgeln. Vid upptäckt av papillär cancer uppnår överlevnadshastigheten 95%.

2. I 15% av patienterna observeras follikulär sköldkörtelcancer. Prognosen för denna form av cancer bestäms av det faktum att dess utveckling sker inom organ, därför är metastaser extremt sällsynta. Det förekommer hos patienter som under lång tid upplevde brist på jod.

3. I detta avseende är medullär sköldkörtelcancer, som bestäms hos 5% av patienterna, mindre lovande. Prognosen för denna blankett är ogynnsam, eftersom den ger metastaser i de tidiga stadierna. Överlevnadsfrekvensen är 15%.

4. Den mest sällsynta formen av sköldkörtelcancer är anaplastisk (odifferentierad) cancer. De lider inte mer än 2-3%. Tumören har en tendens att växa snabbt, groddar i intilliggande vävnader och organ. Det sprider sig snabbt i hela kroppen. Tyvärr, i denna form av sköldkörtelcancer, lever patienterna inte mer än ett år, och följaktligen är överlevnadsfrekvensen fem år 0.

5. 2-3% av patienterna har lymfom (fibrosarkom, sarkom, metastatisk och epidermoid karcinom). Det kännetecknas av svår hypertrofi av sköldkörteln och skador på regionala lymfkörtlar. Vid progression av den patologiska processen ingår tecken på kompression av mediastinumorganen. Överlevnadshastigheten är mycket låg, inte mer än 20%.

6. Ibland upptäcks en blandad onkologisk sjukdom (sköldkörtelcancer) i 5-10% av fallen. Överlevnadsprognosen beror i detta fall på typen av cancerceller.

Långvarig prognos för olika histologiska typer av sköldkörtelcancer

Låt oss jämföra data om fem års och tio års överlevnad för olika typer av karcinom. Enligt uppgifterna från Gyory F. Clinic var den totala femårsperioden och tioårsöverlevnaden hos patienter med papillär karcinom 93% respektive 89%. Vid samma tidpunkt för follikelcarcinom var denna indikator 92% och 80%.

Liknande studier av en grupp forskare, ledd av Tachikawa T., visade något annorlunda resultat. Enligt deras data var den femåriga överlevnaden hos patienter i vilka papillär karcinom i sköldkörteln bestämdes var 93%, 88% av patienterna gick inte tillbaka inom tio år. Med follikulära tumörer var den femåriga och tioåriga överlevnaden samma och var 93,5%.

Marchesi M. och medarbetare jämförde den långsiktiga prognosen hos patienter som lider av konventionella och "aggressiva" typer av papillär cancer. Under tolv år observerades ingen återkommande sjukdom hos 96% av patienterna med papillär sköldkörtelcancer. Samtidigt var indikatorn 98% hos individer med typiska sjukdomsformer, och med aggressiva var den något lägre (83%).

En av de mest lovande i förhållande till den långsiktiga prognosen är follikulär sköldkörtelcancer. Prognosen efter operationen är 100%.

Tabell 1. Jämförelse av prognos för follikel och kapillär sköldkörtelkarcinom.

Sköldkörtelcancer: prognos

Upplagt av: admin 09/09/2016

Onkologi av sköldkörteln är ett vanligt fenomen i modern tid. Detta beror på den ekologiska situationen och tillväxten av hormonella sjukdomar.

Sköldkörtelns anatomi

Det bipolära organet är beläget i den mänskliga kroppens livmoderhalsområde och utför funktionen att ackumulera och utsöndra hormoner som innehåller jod (trijodtyronin och tyroxin). Även de follikelceller som finns i den är involverade i frisättningen av kalcitonin, vilket stimulerar och upprätthåller bensystemet. Kroppens övre del representeras av sköldkörteln och den nedre delen - parathyroidkörtlarna. Av kroppen kan kroppen upp till 30 gram. Hos kvinnor förändras det i volym och vikt, eftersom det spelar en viktig roll i reproduktiv funktion. Detta beror på det faktum att sköldkörteln är förutom strukturerna i centrala nervsystemet, äggstockar, bröstkörtlar och binjurar en signifikant neuroendokrin organ som reglerar hormonbalansen i en kvinnas kropp. Därför är det kvinnor som har en större andel onkologi i sköldkörteln.

Malign sköldkörtelbildning

Vid förekomsten av sköldkörtelcancer spelar follikelceller en särskild roll. Efter påverkan på organet av externa eller interna faktorer börjar dessa celler växa och infiltrering av sköldkörtelns vävnader. En sådan period kan pågå i år med en asymptomatisk kurs i både kvinnor och män, men enligt den histologiska strukturen kan tumören utvecklas snabbt, med uttalade symtom. Efter avlägsnande av ett godartat adenom kan tumören återkomma i malignitet och prognosen kan vara en besvikelse.

Sköldkörtelcancer klassificering och prognos för livet

Det finns flera former av onkologiska processer i sköldkörteln, som skiljer sig åt i graden av differentiering, histologisk struktur, kurs, behandling, återfall och prognos för liv efter operation, nämligen:

 • Follikulärt karcinom;
 • Medullary cancer;
 • Papillär cancer;
 • Fast cancer
 • Anaplastisk cancer.

Papillärt karcinom anses vara det enklaste att upptäcka, naturligtvis och även gynnsamt för överlevnad efter en operation för att avlägsna ett organ. Denna form observeras hos kvinnor och män i olika åldrar och även hos barn. Enligt detekteringstiden noteras papillärcancer i femtio år eller efter sextio år. Nyligen har fall av sådan onkologi vid barns ålder blivit frekventa.

Den papillära tumören är inte inkapslad och når inte mycket stora storlekar, även om den ibland når mer än fem centimeter. Cancer har en epithelialitet och en hög grad av differentiering. Papillärcancer utvecklas inuti en av sköldkörtens lobar i form av cystiska håligheter, i vilka bindväv-papillärtillväxt noteras. I vissa av dem observeras fartyg, såväl som förkalkade och basofila platser, som noteras exakt i denna form av cancer. Enligt utvecklingens hormonella karaktär är tumören vanligtvis känslig för radioaktivt jod, vilket anses vara väldigt viktigt vid behandling, eftersom man efter en operation för att avlägsna ett organ ofta använder sig av radioaktivt jod. Sådan behandling förhindrar återfall och ökar signifikant cancerpatienternas överlevnad.

Symtomatisk bild av papillärcancer kan se asymptomatisk ut. När man utför en ultraljudsundersökning är det inte så lätt att identifiera en eller flera noder djupt i sköldkörteln. Den befintliga stora neoplasmen är vanligtvis tät på palpation, och det är inte möjligt att sondra små noder. Att hitta papillär cancer beror på symptomen på metastaser som uppträder omedelbart på den drabbade sidan. Metastaser av papillära tumörer sprids genom lymfatiska kanaler i de regionala lymfkörtlarna. I vissa fall kan metastaser nå betydande storlekar, vilket kan vara större än den primära tumören, men samtidigt är den mobila sköldkörteln och patologiska symptom frånvarande. Under operationen, om de hittar djupt dolda små, papillära cancernoder är detta ett gott tecken på ytterligare förutsägelse av patientens överlevnad efter behandling. Inte sällan finns det en återkommande sjukdom. Detta händer vid avlägsnande av en berörd klot av sköldkörteln, som senare kan uttryckas av förekomst av papillärcancer i en annan lapp. För att utesluta ett sådant återfall är patienten ofta förberedd för operation för att helt avlägsna orgel. För att minska metastasens frekvens och återfall är det också mycket viktigt att identifiera och avlägsna noder vid tidig utveckling av en tumör.

I fallet med infiltrativ tillväxt av tumören uppträder symtom på smärta, heshet, sväljningssjukdomar, andning. Ibland kan papillär cancer metastasera till ben och lungor. Denna klinik avser en mogen form av cancer och har kontraindikationer för operation, vilket indikerar en ogynnsam prognos för patientens liv.

Behandling för papillär cancer - kirurgi för att ta bort en eller två lobes av sköldkörteln och efterföljande hormonbehandling. I regel bestämmer diagnosen av papillär cancer och studien av dess histologiska struktur operationens taktik, som består i att helt och hållet ta bort sköldkörteln. När man frågar varför, om bara en lobe påverkas, är svaret att papillär cancer kan återfalla i en annan lobe, eftersom lymfmetastaser överförs till frisk vävnad. Men enligt statistiken når överlevnaden efter behandling av denna cancerform, särskilt hos unga patienter, nästan 100%. Hos äldre människor är prognosen för livet också gynnsam, cirka 80% av fallen.

Situationen är värre hos människor vars sköldkörtel slog anaplastisk cancer. Denna form är en malign tumör, som inte sker för ofta, men utvecklas snabbt med en ogynnsam prognos för patientens liv.

Anaplastisk sköldkörtelcancer anses vara en komplex onkologisk sjukdom, som kännetecknas av snabb tillväxt av atypiska celler, aggressiv kurs, levande symtom och dålig känslighet för behandlingsmetoder. En sådan tumör uppträder hos äldre och undergräver kroppens immunitet, leder ofta till patientens död. Anaplastisk cancer av typen akut sköldkörtelbete. Ondartad bildning av blixten spjälkar sköldkörtelns vävnadskapsel och påverkar blodkärlen och omgivande vävnad. Kliniken för ett sådant patologiskt tillstånd är försämringen av det allmänna tillståndet hos en man eller en kvinna och en smärtsam ökning av cervixområdet. Hyperemi kan inträffa i detta område och förseglar i körtelområdet. Ofta är det en ökning av kroppstemperaturen. I studien kan ett karakteristiskt särdrag vara diffus infiltrering av vävnadsområdena i sköldkörteln med lymfoid follikelvävnad utan närvaro av kolloidalt innehåll och körtelparenchyma. Organet växer och blir tätt elastiskt med begränsad rörlighet, eftersom lödningen uppträder med luftröret eller med närliggande vävnader. I anaplastisk cancer påverkas båda sköldkörtelloberna vanligtvis. Metastaser en sådan tumör sprider sig ganska snabbt till regionala och avlägsna noder, såväl som organ: mediastinum, bäckenbenbenet, skallen. ryggkott, lever, binjurar och lungor. I benvävnad är cancermetastasceller ofta mer mogna än i den primära tumören. Förutom närvaron av metastaser och en snabbt växande tumör i sköldkörteln, noterar patienter följande symtom:

 • Sårhet i nacke och bröstkorg, liksom i benen. Smärtan utstrålar till örat och axeln;
 • Andning blir svårt, andfåddhet framträder;
 • Patientens röst förvärvar en hes ton och en hosta uppträder;
 • Förekomsten av tecken på förgiftning under tumörsönderfallet;
 • Symtom på störningar i centrala nervsystemet observeras: sömnlöshet, nervositet, brist på uppmärksamhet, depression.

Anaplastisk cancer kan diagnostiseras med hjälp av palpation, bestämning av metastatiska lymfkörtlar i nacken och i regionen av sternoklavikulärt nyckelben och med biopsi. Anaplastiska tumörer hör till en låg grad av differentiering och efter en positiv diagnos krävs akut operation och långvarig behandling av cancer. Enligt överlevnadsstatistik för anaplastisk cancer bör det noteras att återfall och död resulterar i en hög procentandel. Livsprognosen efter operationen är 15% av fallen inom tre år och 5% av patientens fem år.

Diagnostiska åtgärder för att identifiera tumörer i sköldkörteln

För att identifiera tumörer i kroppen, oftast används ultraljudsundersökning av sköldkörteln, vilket bidrar till att avgöra läget och storleken på den patologiska processen. Det är en malignitet på Uzi kan själv utfärda en vag återspegling av Uz-vågor, suddiga kanter och heterogen struktur, i vilken blodtillförseln betraktas. För att bestämma tumör histologi, är fin nål biopsi används, via vilken samplings biopsi och cellstudier. Staket intravenös blodanalys för att bestämma däri innehållet av hormoner och okomarkerov koncentration som indikerar närvaro och typ av cancer cell i sköldkörteln (thyroid-stimulerande hormon, tyroxin, trijodtyronin, paratyroidhormon, kalcitonin, proto-onkogenen, antischitovidnye antikropp, tyroglobulin, och t.).

Alla frågor om patienten, efter att ha fastställt den slutliga diagnosen, ska besvaras av ett erfaren specialistcentrum för cancer. Idag finns det webbplatser för tematiska forum för onkologiska sjukdomar för personer som vill få feedback om frågor som berör dem.

Du Kanske Gillar Pro Hormoner