Cytologisk undersökning av sköldkörtelns vävnader är en relativt ung och mycket informativ diagnostisk metod.

Cytologi används för att klargöra och förklara diagnosen, samt att spåra framsteg i patientens återhämtning.

Biopsi och cytologi av sköldkörteln används i alla större medicinska centra som har sin egen tekniska bas.

På grund av den nedslående trenden med ökande incidens bör varje patient lära sig om dessa studier för att kunna använda dem om det behövs.

Vem har tilldelats analysen?

Kärnan i cytologisk forskning är studien av den cellulära strukturen hos sköldkörtelvävnad.

Huvudindikationerna för biopsi är sköldkörtelnoden av olika former och lokaliseringar.

Eftersom utvecklingen av dessa tillstånd kan utlösas av olika skäl, förändras även den cytologiska bilden.

Behandling, som från första gången kommer att ge en märkbar förbättring av hälsan, måste nödvändigtvis baseras på den korrekta tolkningen av etiologin och patogenesen av den sjukdom som patienten lidit av.

Det är specifika indikatorer i analysen som gör det möjligt för oss att bestämma patologins natur och ge den viktigaste informationen för endokrinologen.

Forskningsdetaljer

Den mest informativa biopsin är under ultraljudsrådgivning, men ett förfarande med enkel palpation är också möjligt.

Provtagningsmaterialet för studien utförs med hjälp av en tunn nål-aspirationsbiopsi (TAB).

Fördelarna med denna provtagningsmetod är:

 • låg nivå av trauma under proceduren;
 • en signifikant minskning av mängden blod i proverna för studien;
 • hög noggrannhet i samlingen av tyger.

Många patienter är intresserade av hur lång tid det tar för vävnadsintagets beteende.

I de flesta fall behöver en erfaren läkare bara några sekunder för att utföra manipuleringen.

Införandet av en tunn nål i nackvävnaden känns praktiskt taget inte, så förfarandet kräver ingen ytterligare anestesi.

Vissa medicinska kliniker erbjuder patienter lokalbedövning, men risken för utfallet tyder inte på att anestesi är berättigad under biopsi.

För vävnadsbiopsi ska patienten ligga på en soffa eller på ett höjdjusterbart operationsbord, och för att helt förlänga nacken placeras en speciell kudde eller kudde under huvudet.

Huden behandlas med antiseptisk hud, och det kirurgiska området är avgränsat med sterila dukar.

Då tas tyget i sig och smetorna är beredda för undersökning.

Ingen förberedelse för förfarandet krävs. Du kan gå hem efter bara 15-40 minuter från början av TAB.

Hur förstår du resultatet?

Slutsatsen av den cytologiska undersökningen kan endast göras av en cytolog med tillräcklig erfarenhet.

Att studera vävnaderna i sköldkörteln har sina egna kriterier, som skiljer sig från liknande indikatorer i studien av vävnader från andra organ, så erfarenhet inom området för sköldkörtelcytologiska frågor.

Enligt de godkända kriterierna är avkodning av cytologi följande:

 1. Materialet som erhållits under biopsi är inte lämpligt för studien eller tillhandahålls i otillräckliga kvantiteter.
 2. I vävnaderna i sköldkörteln är noduler godartade i naturen.
 3. Det finns atypiska eller follikulära förändringar av oklart genesis i sköldkörtelceller.
 4. I studien av biopsi i follikelcellerna som ansvarar för syntesen av sköldkörtelhormoner detekterades tumörprocesser.
 5. Cytologin hos vävnader gör det möjligt att misstänka en malign tumör i sköldkörteln, men resultatet är inte korrekt.
 6. Tumör neoplasma i sköldkörteln har en malign karaktär.

I de fall där studiet av material har möjlighet att noggrant studera biopsi, kan en cytolog etablera en diagnos i enlighet med den internationella klassificeringen av sjukdomar.

Cytologi i sköldkörtelcyster

Sköldkörteln med fin nål gör det möjligt att inte bara diagnostisera en cyste utan också för att bestämma dess utseende.

Enkla cyster har en gulbrun innehåll, patologins inflammatoriska natur indikeras av pus i biopsi, en hög nivå av vita blodkroppar.

Medfödda cyster är differentierade med transparent innehåll.

Biopsi vid singel- och multipelcystor är inte bara en diagnostisk, men också en terapeutisk åtgärd.

Aspiration av vävnader i detta fall är borttagandet av patologins fokus.

Cytologisk bild med thyroidit Hashimoto

Kronisk autoimmun inflammation i sköldkörtelns vävnader kallas Hashimoto's thyroidit.

Ofta är denna patologi åtföljd av nodulans utseende, i samband med vilken cytologisk undersökning utförs.

I studien av biopsi bestämmer cytologen snabbt nog den inflammatoriska naturen hos sjukdomen.

Cytologisk bild av Hashimoto thyroidit:

 • fibrotiska förändringar i vävnader;
 • atrofi av parenkymen av vävnader;
 • lymfocytcellinfiltrering;
 • akinarceller med eosinofila förändringar.

En Hashimoto läkare, som först upptäckte sådana förändringar i sköldkörtelvävnad, drog slutsatsen att sjukdomen inte var associerad med jodbrist.

Specifika förändringar i cytologi gjorde det möjligt att klassificera detta tillstånd som en separat, oberoende sjukdom.

Sjukdomen orsakade ett stort intresse för det medicinska samhället och fick flera namn på en gång:

 • lymfomatos av sköldkörteln;
 • autoimmun thyroidit;
 • lymfocytisk thyroidit;
 • Hashimoto sjukdom.

Patienter som drabbats av denna sjukdom är ofta förvirrade i termer och kan inte förstå doktorns åsikt.

Det finns inget komplicerat, alla 4 namnen betecknar samma patologiska process som hjälper till att avslöja cytologi.

Det är viktigt att komma ihåg att cytologisk undersökning måste kompletteras med en analys av blodbiokemi.

De kliniska manifestationerna av Hashimoto thyroidit, beroende på scenen och svårighetsgraden av den patologiska processen, kan likna nedsatt sköldkörtel utsöndring genom hypotyroidism eller tyrotoxikos.

I 86% av fallen uppträder Hashimoto thyroidit på grund av ökad produktion av thyroxin - och detta visar biokemi.

Den immuna "attacken" på sköldkörteln leder till förstörelsen av käftens follikelvävnad, tyroxin från skadade celler träder omedelbart in i blodomloppet och har en toxisk effekt.

Cytology hjälper till att se denna process.

Patienter med Hashimoto-sköldkörtelit klagar på försämringar under försämringen av den autoimmuna reaktionen.

Autoimmuna processer oundvikligen reducerar sköldkörtelns funktionella aktivitet och utsöndringen av triiodotyronin och tyroxin, huvudhormonerna i körteln, minskar gradvis.

I sällsynta fall är det hypotyroidism som är huvudsymptomen för Hashimoto thyroidit.

Det är möjligt att göra test för biokemi och cytologi i vilken ordning som helst, huvuddelen är att läkaren ska få en komplett och tillförlitlig uppfattning om den kliniska bilden.

Biopsi med godartade patologier

När sköldkörtelnoden är godartade skiljer sig inte den cytologiska bilden från normala värden.

Uttalandet från cytologen kan innehålla termen "kolloidal", och många patienter svarar på detta ord med rädsla och oförståelse.

Med en kolloidal nod störs inte strukturen hos follikelvävnaden.

Bildandet av en kolloidal nod uppträder i fall där enskilda delar av kroppen börjar arbeta i ett förbättrat läge.

Som ett resultat ökar tyren, den strukturella enheten i körteln, i storlek och blir till adenom.

Den nodala naturen hos nodalutbildningen utgör också ett hot mot patientens hälsa och liv, så du borde inte helt slappna av.

En endokrinolog kan ungefär uppskatta sannolikheten för malignitet, i vilken en kolloidnod kan utvecklas till en cancer tumör.

I vissa fall, under studien av biopsi, drog doktorer att kolloidknutet gradvis omvandlas till en cyste.

Detta innebär att en hålighet fylld med vätska framträder i en tät nodulär formation.

Denna sjukdom i medicinsk praxis kallas cystadenom.

Precis som i fallet med cystbiopsi, är nål-aspiration en behandling för denna neoplasma.

Alarmerande cytologiska resultat: cancer i körteln

När man studerar vävnadsbiopsi är det första som en cytologist uppmärksammar på förändringar i sköldkörtelns struktur som är karakteristisk för onkologi.

Cytologisk undersökning gör det möjligt att inte bara göra en diagnos utan också för att bestämma vilken typ av cancer som är viktigt för att bygga behandlingstaktik.

Den vanligaste typen av sköldkörtelcancer är papillär. Denna patologi finns i 80-90% av alla maligna sjukdomar i körteln.

Diagnos baseras på identifieringen av följande cytologiska bild:

 • plattcellmetaplasi;
 • bildandet av olika patologiska strukturer av celler;
 • cellulär polymorfism är svag;
 • kolloidet har en viskös konsistens;
 • kärnor är avrundade, flerkärniga celler.

En annan typ av sköldkörtelcancer är follikelcancer, som finns i 15% av fallen.

När en biopsi av en sådan webbplats bestämmer doktorn följande kriterier:

 • brist på kolloid
 • ökning i kärnstorlek
 • kärnor rund eller oval;
 • överlägg celler på varandra.

Vissa patienter har också medullär cancer.

Diagnos av medullär karcinom i sköldkörteln är baserad på identifieringen av följande cytologiska kriterier:

 • spridd cellplats
 • polygonala celler;
 • polymorfi av varierande svårighetsgrad;
 • flera kärnor kan vara i cellerna samtidigt;
 • celler producerar kalcitonin.

I sällsynta fall diagnostiseras patienter med anaplastisk cancer, vilket utmärks av okontrollerad celltillväxt enligt resultaten från en biopsi.

En annan extremt sällsynt typ av malign tumör är iscancer.

Det är bildat från follikulära epitelet, därför, i cytologi, hittar läkare celler i biopsi som liknar strukturen till folliklarna, men de har olika former och storlekar.

I alla typer av cancer bidrar cytologisk forskning till att upptäcka malignitet för första gången, följa förändringarna i organets cellulära struktur och bekräfta återhämtningen.

TAB används inte ofta, men endast när det är ett akut behov av att se organets cellulära struktur med egna ögon.

Cytologi är viktig för återhämtning

Cytologisk undersökning gör det möjligt att bestämma arten av patologiska förändringar med en noggrannhet på 95%.

Studien av vävnadsbiopsi gör det möjligt att bestämma nodens natur vid tidigt diagnos och välja en drogbehandling.

Vid vägran att genomföra en studie väljs all behandling intuitivt, vilket innebär att patienten väsentligt ökar risken för ett negativt resultat av sjukdomen.

Videon berättar hur en biopsi utförs, hur läkaren tolkar resultaten, hur beslutet om operationen görs:

Cytogram av papillär sköldkörtelcancer

Cytologisk undersökning av sköldkörtelns vävnader är en relativt ung och mycket informativ diagnostisk metod.

Cytologi används för att klargöra och förklara diagnosen, samt att spåra framsteg i patientens återhämtning.

Biopsi och cytologi av sköldkörteln används i alla större medicinska centra som har sin egen tekniska bas.

På grund av den nedslående trenden med ökande incidens bör varje patient lära sig om dessa studier för att kunna använda dem om det behövs.

Kärnan i cytologisk forskning är studien av den cellulära strukturen hos sköldkörtelvävnad.

Huvudindikationerna för biopsi är sköldkörtelnoden av olika former och lokaliseringar.

Eftersom utvecklingen av dessa tillstånd kan utlösas av olika skäl, förändras även den cytologiska bilden.

Behandling, som från första gången kommer att ge en märkbar förbättring av hälsan, måste nödvändigtvis baseras på den korrekta tolkningen av etiologin och patogenesen av den sjukdom som patienten lidit av.

Det är specifika indikatorer i analysen som gör det möjligt för oss att bestämma patologins natur och ge den viktigaste informationen för endokrinologen.

Den mest informativa biopsin är under ultraljudsrådgivning, men ett förfarande med enkel palpation är också möjligt.

Provtagningsmaterialet för studien utförs med hjälp av en tunn nål-aspirationsbiopsi (TAB).

Fördelarna med denna provtagningsmetod är:

 • låg nivå av trauma under proceduren;
 • en signifikant minskning av mängden blod i proverna för studien;
 • hög noggrannhet i samlingen av tyger.

Många patienter är intresserade av hur lång tid det tar för vävnadsintagets beteende.

I de flesta fall behöver en erfaren läkare bara några sekunder för att utföra manipuleringen.

Införandet av en tunn nål i nackvävnaden känns praktiskt taget inte, så förfarandet kräver ingen ytterligare anestesi.

Vissa medicinska kliniker erbjuder patienter lokalbedövning, men risken för utfallet tyder inte på att anestesi är berättigad under biopsi.

För vävnadsbiopsi ska patienten ligga på en soffa eller på ett höjdjusterbart operationsbord, och för att helt förlänga nacken placeras en speciell kudde eller kudde under huvudet.

Huden behandlas med antiseptisk hud, och det kirurgiska området är avgränsat med sterila dukar.

Då tas tyget i sig och smetorna är beredda för undersökning.

Ingen förberedelse för förfarandet krävs. Du kan gå hem efter bara 15-40 minuter från början av TAB.

Slutsatsen av den cytologiska undersökningen kan endast göras av en cytolog med tillräcklig erfarenhet.

Att studera vävnaderna i sköldkörteln har sina egna kriterier, som skiljer sig från liknande indikatorer i studien av vävnader från andra organ, så erfarenhet inom området för sköldkörtelcytologiska frågor.

Beroende på cytologiska data utförs systemet med hjälp av Bethesda-systemet för rapportering av sköldkörtelcytopatologi (BSRTS) från 2010.

Enligt de godkända kriterierna är avkodning av cytologi följande:

 1. Materialet som erhållits under biopsi är inte lämpligt för studien eller tillhandahålls i otillräckliga kvantiteter.
 2. I vävnaderna i sköldkörteln är noduler godartade i naturen.
 3. Det finns atypiska eller follikulära förändringar av oklart genesis i sköldkörtelceller.
 4. I studien av biopsi i follikelcellerna som ansvarar för syntesen av sköldkörtelhormoner detekterades tumörprocesser.
 5. Cytologin hos vävnader gör det möjligt att misstänka en malign tumör i sköldkörteln, men resultatet är inte korrekt.
 6. Tumör neoplasma i sköldkörteln har en malign karaktär.

I de fall där studiet av material har möjlighet att noggrant studera biopsi, kan en cytolog etablera en diagnos i enlighet med den internationella klassificeringen av sjukdomar.

Sköldkörteln med fin nål gör det möjligt att inte bara diagnostisera en cyste utan också för att bestämma dess utseende.

Enkla cyster har en gulbrun innehåll, patologins inflammatoriska natur indikeras av pus i biopsi, en hög nivå av vita blodkroppar.

Medfödda cyster är differentierade med transparent innehåll.

Biopsi vid singel- och multipelcystor är inte bara en diagnostisk, men också en terapeutisk åtgärd.

Aspiration av vävnader i detta fall är borttagandet av patologins fokus.

Cytologisk bild av thyroidit Hashimoto

Kronisk autoimmun inflammation i sköldkörtelns vävnader kallas Hashimoto's thyroidit.

Ofta är denna patologi åtföljd av nodulans utseende, i samband med vilken cytologisk undersökning utförs.

I studien av biopsi bestämmer cytologen snabbt nog den inflammatoriska naturen hos sjukdomen.

Cytologisk bild av Hashimoto thyroidit:

 • fibrotiska förändringar i vävnader;
 • atrofi av parenkymen av vävnader;
 • lymfocytcellinfiltrering;
 • akinarceller med eosinofila förändringar.

En Hashimoto läkare, som först upptäckte sådana förändringar i sköldkörtelvävnad, drog slutsatsen att sjukdomen inte var associerad med jodbrist.

Specifika förändringar i cytologi gjorde det möjligt att klassificera detta tillstånd som en separat, oberoende sjukdom.

Sjukdomen orsakade ett stort intresse för det medicinska samhället och fick flera namn på en gång:

 • lymfomatos av sköldkörteln;
 • autoimmun thyroidit;
 • lymfocytisk thyroidit;
 • Hashimoto sjukdom.

Patienter som drabbats av denna sjukdom är ofta förvirrade i termer och kan inte förstå doktorns åsikt.

Det finns inget komplicerat, alla 4 namnen betecknar samma patologiska process som hjälper till att avslöja cytologi.

Det är viktigt att komma ihåg att cytologisk undersökning måste kompletteras med en analys av blodbiokemi.

De kliniska manifestationerna av Hashimoto thyroidit, beroende på scenen och svårighetsgraden av den patologiska processen, kan likna nedsatt sköldkörtel utsöndring genom hypotyroidism eller tyrotoxikos.

I 86% av fallen uppträder Hashimoto thyroidit på grund av ökad produktion av thyroxin - och detta visar biokemi.

Den immuna "attacken" på sköldkörteln leder till förstörelsen av käftens follikelvävnad, tyroxin från skadade celler träder omedelbart in i blodomloppet och har en toxisk effekt.

Cytology hjälper till att se denna process.

Patienter med Hashimoto-sköldkörtelit klagar på försämringar under försämringen av den autoimmuna reaktionen.

Autoimmuna processer oundvikligen reducerar sköldkörtelns funktionella aktivitet och utsöndringen av triiodotyronin och tyroxin, huvudhormonerna i körteln, minskar gradvis.

I sällsynta fall är det hypotyroidism som är huvudsymptomen för Hashimoto thyroidit.

Det är möjligt att göra test för biokemi och cytologi i vilken ordning som helst, huvuddelen är att läkaren ska få en komplett och tillförlitlig uppfattning om den kliniska bilden.

När sköldkörtelnoden är godartade skiljer sig inte den cytologiska bilden från normala värden.

Uttalandet från cytologen kan innehålla termen "kolloidal", och många patienter svarar på detta ord med rädsla och oförståelse.

Det är inte dödligt, utan tvärtom godartat.

Med en kolloidal nod störs inte strukturen hos follikelvävnaden.

Bildandet av en kolloidal nod uppträder i fall där enskilda delar av kroppen börjar arbeta i ett förbättrat läge.

Som ett resultat ökar tyren, den strukturella enheten i körteln, i storlek och blir till adenom.

Den nodala naturen hos nodalutbildningen utgör också ett hot mot patientens hälsa och liv, så du borde inte helt slappna av.

En endokrinolog kan ungefär uppskatta sannolikheten för malignitet, i vilken en kolloidnod kan utvecklas till en cancer tumör.

I vissa fall, under studien av biopsi, drog doktorer att kolloidknutet gradvis omvandlas till en cyste.

Detta innebär att en hålighet fylld med vätska framträder i en tät nodulär formation.

Denna sjukdom i medicinsk praxis kallas cystadenom.

Precis som i fallet med cystbiopsi, är nål-aspiration en behandling för denna neoplasma.

Cytologisk bild av sköldkörteln i papillär karcinom

När man studerar vävnadsbiopsi är det första som en cytologist uppmärksammar på förändringar i sköldkörtelns struktur som är karakteristisk för onkologi.

Cytologisk undersökning gör det möjligt att inte bara göra en diagnos utan också för att bestämma vilken typ av cancer som är viktigt för att bygga behandlingstaktik.

Den vanligaste typen av sköldkörtelcancer är papillär. Denna patologi finns i 80-90% av alla maligna sjukdomar i körteln.

Diagnos baseras på identifieringen av följande cytologiska bild:

 • plattcellmetaplasi;
 • bildandet av olika patologiska strukturer av celler;
 • cellulär polymorfism är svag;
 • kolloidet har en viskös konsistens;
 • kärnor är avrundade, flerkärniga celler.

En annan typ av sköldkörtelcancer är follikelcancer, som finns i 15% av fallen.

När en biopsi av en sådan webbplats bestämmer doktorn följande kriterier:

 • brist på kolloid
 • ökning i kärnstorlek
 • kärnor rund eller oval;
 • överlägg celler på varandra.

Vissa patienter har också medullär cancer.

Diagnos av medullär karcinom i sköldkörteln är baserad på identifieringen av följande cytologiska kriterier:

 • spridd cellplats
 • polygonala celler;
 • polymorfi av varierande svårighetsgrad;
 • flera kärnor kan vara i cellerna samtidigt;
 • celler producerar kalcitonin.

I sällsynta fall diagnostiseras patienter med anaplastisk cancer, vilket utmärks av okontrollerad celltillväxt enligt resultaten från en biopsi.

En annan extremt sällsynt typ av malign tumör är iscancer.

Det är bildat från follikulära epitelet, därför, i cytologi, hittar läkare celler i biopsi som liknar strukturen till folliklarna, men de har olika former och storlekar.

I alla typer av cancer bidrar cytologisk forskning till att upptäcka malignitet för första gången, följa förändringarna i organets cellulära struktur och bekräfta återhämtningen.

TAB används inte ofta, men endast när det är ett akut behov av att se organets cellulära struktur med egna ögon.

Cytologisk undersökning gör det möjligt att bestämma arten av patologiska förändringar med en noggrannhet på 95%.

Studien av vävnadsbiopsi gör det möjligt att bestämma nodens natur vid tidigt diagnos och välja en drogbehandling.

Vid vägran att genomföra en studie väljs all behandling intuitivt, vilket innebär att patienten väsentligt ökar risken för ett negativt resultat av sjukdomen.

Videon berättar hur en biopsi utförs, hur läkaren tolkar resultaten, hur beslutet om operationen görs:

Hej! Jag är 44 år gammal.

Jag ber dig, kommentera min diagnos... Jag är i chock och depression... Allt detta upptäcktes av en slump och oväntat..

Jag skriver om doktorns slutsats:

Skickas med en diagnos av EO4.

Klagomål vid tidpunkten för inspektionen visar inte.

En ultraljudsundersökning avslöjade en nodular goiter.

Vid inspektion är sköldkörteln inte förstorad. Knappen är inte palpabel.

Exophthalmos är inte. Hyperhidros av huden är inte.

-Ultraljud: I sköldkörtelns vänstra lob visualiseras en hypoechoisk nod med kalicifater med fuzzy konturer på 0,65x0,67 cm, i höger öga visualiseras två inhomogena hypoechoa noduler av 0,9x0,51 cm och 0,99x0,67 cm.

-Blodhormonnivåer: TSH 1,0 med en hastighet av 0,23-3,4. CdN4 18,5 med en hastighet av 10,0-23,2, AT-TPO 213,5 med en hastighet av upp till 30.

Huvuddiagnosen: Polinozny goiter.

Utförs av TAB noder av sköldkörtelns högra och vänstra lobes.

I materialet från vänster lob av sköldkörtelkirtelcytogram av papillär sjukdom (C73)

I materialet från sköldkörtelns högra lob, ett cytogram av papillär sjukdom (C73)

Är en operation med fullständigt avlägsnande av sköldkörteln och lymfkörtlarna nödvändiga för mig? Hur brådskande är det nödvändigt att göra det? Kan jag få metastaser i andra organ på detta stadium?

Hormoner är nödvändiga för normal funktion av alla kroppens inre organ och system. De produceras av sköldkörteln och andra endokrina körtlar som utgör det endokrina systemet.

I thyrocyter (celler i sköldkörteln) kan olika patologier uppstå, inklusive illamående. Dessa inkluderar papillär sköldkörtelcancer.

Sköldkörteln producerar hormoner som är nödvändiga för kroppens vitala funktioner.

Orsakerna till papillärcancer är fortfarande inte helt förstådda, men medicin lyfter fram de faktorer som bidrar till utvecklingen av patologi:

 • genetisk predisposition;
 • inflammation i sköldkörteln;
 • mutationer av några gener;
 • missbruk av alkohol, nikotin, droger;
 • långvarig vistelse eller vistelse i en region med ogynnsamma miljöförhållanden och höga strålningsnivåer;
 • godartade tumörer och andra neoplasmer i sköldkörtelns vävnader;
 • felaktig diet
 • systematisk övermålning, övervikt, övervikt
 • endokrin dysfunktion;
 • strålbehandlingstider vid behandling av maligna neoplasmer i andra organ
 • förlängd jodbrist i kroppen;
 • en skarp förändring i hormonets nivå under graviditeten, klimakteriet;
 • CNS-störningar som ett resultat av en långvarig stressig situation eller nervöst överbelastning;
 • äldre och ålderdom
 • kolonpolyper eller tumörer;
 • användning av orala hormonella preventivmedel med tendens till godartade neoplasmer.

Förlängd jodbrist i kroppen är en av orsakerna till papillär cancer.

Hos kvinnor under dräktighet, amning eller under klimakteriet uppträder papillär sköldkörtelcancer mycket oftare. Detta bidrar till en förändring av hormonnivåerna.

Symtom på papillär sköldkörtelcancer

Specifika symptom diagnostiserade:

 • enkla eller multipla nodulära element med papillär yta;
 • neoplasmer i glandulär kapsel eller intilliggande vävnader;
 • långsam tillväxt av neoplasmer;
 • överväxt av lymfkörtlar runt tumören.

Hos kvinnor under dräktighet, amning eller under klimakteriet uppträder papillär sköldkörtelcancer mycket oftare.

Ytterligare symptom som hjälper till att diagnostisera sjukdomen:

 • förekomsten av sälar i livmoderhalsområdet
 • smärta i struphuvudet eller parotidvävnaderna
 • tillväxt av lymfkörtlar i nacken;
 • andfåddhet;
 • hypertermi utan någon uppenbar anledning
 • brott mot sväljningsreflex;
 • hosta och ömhet i halsen;
 • röst störningar, röst timbre förändring.

Papillär sköldkörtelcancer orsakar inte förändringar i organets funktioner. Detta minskar risken för denna sjukdom något. Tidig diagnos och korrekt behandling förbättra prognosen.

Tillväxten av lymfkörtlar i nacken är ett av symptomen på papillär cancer.

Omfattande undersökning av patienten bidrar till att utarbeta en klinisk bild av misstänkt papillär cancer. I en anamnestic konversation frågar en onkolog patienten i detalj om hälsotillståndet, klagomålen och andra viktiga punkter.

Närvaron av noduler, tumörer, etc., vars bildning orsakar utvecklingen av onkologiska processer, detekteras vid undersökning av patienten. Palpationsmetoden tillåter inte bara att detektera patologiska element, men också för att bestämma sin ungefärliga storlek.

En patient som har hittat papillär sköldkörtelcancer är förskrivna laboratorietester för att bestämma kroppens allmänna tillstånd och vara säker på att ha ett blodprov för hormoner. Undersökning med hjälp av instrumentella metoder gör det möjligt att korrekt diagnostisera sjukdomen, bestämma utvecklingsstadiet av sjukdomen, omfattningen av skador på intilliggande vävnader, förekomsten av metastaser.

Palpationsmetoden tillåter inte bara att detektera patologiska element utan också att bestämma förekomsten av knölar, tumörer och deras ungefärliga storlek.

Instrumentdiagnostik för misstänkt papillär sköldkörtelcancer använder sådana tekniker som:

 • ultraljudsundersökning (ultraljud) av sköldkörteln;
 • radioisotopscanning med användning av radioaktivt jod;
 • cytogram erhållet genom metoden för TAB (finnål aspirationsbiopsi), när det resulterande mikrodroget (vävnadspartiklar) undersöks under laboratoriebetingelser;
 • bronkoskopi för att bestämma tillståndet i luftstrupen och graden av inskränkning av dess passage;
 • röntgenundersökning av matstrupen;
 • magnetisk resonans och beräknad tomografi i svåra fall.

Om papillär cancer framkallade utseende av flera neoplasmer, genomförs en grundlig undersökning, först och främst till höger och sedan på vänster lob av sköldkörteln.

Genom ovanstående procedurer är det möjligt att diagnostisera sjukdomen med absolut säkerhet. Om metastaser finns i andningsorganen utförs ytterligare forskning.

Enligt tumörernas specifika tillstånd diagnostiseras papillär sköldkörtelcancer som inte inkapslad eller inkapslad.

I det senare fallet är neoplasmerna placerade i ett speciellt hålrum som kallas kapseln. Denna viktiga punkt upptäcks nödvändigtvis vid undersökning av en patient med misstänkt papillär cancer.

Om papillär cancer framkallade utseende av flera neoplasmer, genomförs en grundlig undersökning, först och främst till höger och sedan på vänster lob av sköldkörteln.

Behandling av papillär cancer

Beroende på svårighetsgraden, utvecklingen och arten av sjukdomsförloppet behandlas papillär sköldkörtelcancer med speciella kirurgiska metoder. Små tumörer (inte större än 10 mm) avlägsnas genom resektion av organet, och endast tumören skärs ut.

Med ensidig papillär cancer, avlägsnas höger eller vänster klot av körteln. I sådana fall är återfall möjliga. En malign neoplasm kan förekomma i en tidigare opåverkad körtellobe.

Med tumörernas tillväxt behandlas sjukdomen genom fullständig avlägsnande av sköldkörteln. I detta fall utförs kirurgisk behandling som thyroidektomi.

Operationen varar inte mer än 3 timmar i avsaknad av komplikationer. 3-5 dagar räcker för att återställa patienten som genomgått operation.

Efter fullständig avlägsnande av kroppen krävs postoperativ rehabilitering med hjälp av radioaktiv jodbehandling.

Med tumörernas tillväxt behandlas sjukdomen genom fullständig avlägsnande av sköldkörteln. I detta fall utförs kirurgisk behandling som thyroidektomi.

Detta gör det möjligt att helt ta bort celler och partiklar av sköldkörtelvävnad. På detta sätt minskar risken för sekundär tumör.

Patienten är ordinerad läkemedel baserad på naturliga och syntetiska hormoner, till exempel T4.

Papillär cancer behandlas sällan utan operation. Detta är möjligt med minsta tumörstorlek, frånvaro av metastas och andra specifika faktorer.

Papillär cancer kan orsaka återfall vid ofullständig avlägsnande av tumörer eller vid aggressivitet av sjukdomen. Med ålder ökar risken för sekundär tumör.

Enligt statistik ger papillär sköldkörtelcancer hopp om ett positivt resultat, även efter thyroidektomi.
Ersättningsbehandling kompletterar kroppen med de nödvändiga hormonerna. Korrekt livsstil och uppmärksam inställning till sin egen hälsa kommer att säkerställa ett tillfredsställande tillstånd hos patienten.

Patienten är ordinerad läkemedel baserad på naturliga och syntetiska hormoner, till exempel T4.

En kvinna i fertil ålder, även i fallet med fullständigt avlägsnande av körteln, kommer att kunna uppleva moderskapets glädje.

Permanent medicinsk övervakning under graviditeten är en förutsättning för att fostret ska födas och att en hälsosam baby ska födas.

Papillär sköldkörtelcancer är inte en mening. Sjukdomen är härdad. Prognosen efter operationen är i de flesta fall positiv. Patienten efter att diagnosen återkallats kommer att kunna återgå till det vanliga sättet att leva med vissa begränsningar.

En papillär malign tumör i sköldkörteln i särskilda fall ger rätt till funktionshinder. Anledningarna till att få gruppen är:

 • återkommande nervskada
 • störningar i andningsorganen;
 • komplicerad form av hypothyroidism;
 • frekventa återfall
 • minimala positiva resultat efter behandling.

Sjukdomen slutar sällan med liknande komplikationer. Det är emellertid omöjligt att helt eliminera risken för deras förekomst.

Hur mycket lever efter operationen?

Patienter som har haft papillär cancer vill veta hur länge de måste leva. Överlevnad beror på många faktorer:

 • ålder och kön hos patienten
 • generellt tillstånd
 • Förekomsten av samtidiga sjukdomar;
 • nivå av kroppsskydd
 • livsstil;
 • dåliga vanor
 • graden av permanenta belastningar.

WHO bestämmer en fem- och tioårig graden av överlevnad hos patienter med denna diagnos.

I vilken utsträckning papillärcancer diagnostiserades och botas bör beaktas. WHO bestämmer en fem- och tioårig graden av överlevnad hos patienter med denna diagnos.

När en karcinomatisk nod upptäcks i de tidiga utvecklingsstadierna, är den femåriga överlevnadshastigheten 97%, 75% av patienterna lever i mer än 10 år. Om onkologiska processer avslöjas senare försämras prognoserna. Till exempel är 5 års överlevnad vid 2 grader 55%, vid 3 - 35%, vid 4-15%.
Återkommande av den onkologiska processen försvårar prognosen.

Åtgärder för förebyggande av sekundär papillär cancer innefattar:

 • ersättningsbehandling
 • överensstämmelse med den etablerade regimen
 • rätt näring
 • avslag på dåliga vanor
 • förhindra överdriven fysisk ansträngning
 • exponeringsförebyggande
 • bibehålla hälsan i centrala nervsystemet.

Sköldkörtelcancer. Din hälsa. 2015/12/11

Elena Malysheva. Symtom på sköldkörtelcancer

Är sköldkörtelcancer farlig?

Genomförandet av dessa rekommendationer kommer att bidra till att bevara hälsan och förebygga sjukdomar.

Papillär sköldkörtelcancer är en oncoprocess som uppträder i thyrocyter, cellerna i sköldkörteln. De huvudsakliga manifestationerna av denna patologi är utseendet på en, sällan en mängd nodala element. Statistiskt är det den vanligaste cancerprocessen bland sköldkörtelnoplasmer, men prognostiskt är det ganska fördelaktigt att tillväxten av maligna noder är mycket långsam, metastaser är sällsynta, bara lokala lymfkörtlar är inblandade. Frekvensen för upptäckt av cancerförändringar ökar efter 35 år. Kvinnor utsätts för denna patologi mycket oftare. Barn blir sällan sjuka, men papillär sköldkörtelcancer är mer aggressiv, och även metastasering är möjlig. Även om denna patologi är gynnsam när det gäller prognos, bör problemets allvar inte underskattas, ju tidigare diagnosen görs, desto större andel av härdbarhet och överlevnad (över 15 år).

För närvarande har den omedelbara etiologin av utvecklingen av papillär sköldkörtelcancer inte fastställts, men det finns ett antal faktorer som ökar möjligheten att utveckla den maligna processen av sköldkörteln. Dessa faktorer inkluderar:

- Ärftlig predisposition (om det finns personer i familjen med denna typ av onkologi, finns det stor sannolikhet för oncoprocessing i efterföljande generationer);

- genetiska mutationer (ofta papillär sköldkörtelcancer uppstår med genetiska modifieringar i BRAF- och RET / PTC-generna, och cancerprocessen associerad med patologisk modifiering av BRAF-generna är mer aggressiv);

- strålningsbakgrund, som en kortvarig exponering för ökade doser av strålning, liksom en långsiktig effekt av något ökad strålningsexponering, ökar risken för cancer,

- dåliga vanor (ohälsosam kost och överskott av mat, rökning, stora doser av alkohol försvagar antitumörimmuniteten);

- godartade tumörer och långvariga inflammatoriska processer i sköldkörteln (adenom, autoimmun thyroidit)

- störning av arbetet med andra endokrina körtlar

- få strålbehandling i samband med maligna processer hos andra organ

- förlängd jodbrist

- förlängd stress och depressiva tillstånd förvärrar metabolismen av cancerframkallande ämnen,

- förändringar i hormonnivåerna under klimakteriet och graviditeten

- rektala polyper och koloncancer

- Bröstkörtlarna är maligna och godartade, särskilt förknippade med störningar i den hormonella bakgrunden.

- Användning av orala preventivmedel för godartad sköldkörtelbildning kan orsaka malignitet i processen.

- ålder (patienter äldre än 50 år är mer benägna att ha en sköldkörtelmalignitet och en mer aggressiv form av denna sjukdom).

Sköldkörtelcancer, den papillära varianten, är morfologiskt en ojämn neoplasma av den cystiska arten som härrör från de normala cellulära elementen i sköldkörteln. I struktur är det möjligt att ta reda på follikulära, papillära element. Också hittade psammösa kroppar, vilka är radioaktiva partiklar, och används som diagnostiska markörer.

Papillär sköldkörtelcancer vid början av utvecklingen är ofta asymptomatisk. Den första manifestationen är en tätning i nacken, ofta - det är en enda tät knut eller några täta knutar. Storleken på sådana noder är från 1 mm till 5 cm. Dessa nodalelement förbinder inte med dermis och rullar på palpation. En av manifestationerna, ofta den enda, i den tidiga utvecklingen av cancerprocessen, förekom en ökning av en cervikal lymfkörtel. Andra symptomatiska tecken - smärta, obehag är frånvarande. Med sådana manifestationer är det nödvändigt att konsultera en läkare med målet att utföra en diagnos.

Det händer att den karcinomatiska noden ligger djupt i sköldkörteln och i början är den mjuk i täthet och mobil, det kan inte kännas, och andra undersökningstekniker används för fullständig diagnos. En sådan malign formation kallas - dold papillär cancer, det påträffas redan på scenen uppkomsten av metastatiska förändringar i lymfkörtlarna. Karakteristisk skillnad mellan storleken på den ursprungliga formationen och metastas-metastasen överskrider primärelementets initiala storlek i 2-4 gånger.

Alla symptom som uppträder i denna onkologi är indelade i två grupper: specifika och icke-specifika.

Icke-specifika symptom innefattar de manifestationer som också är karakteristiska för andra sjukdomar. Sådana symptom inkluderar snäva områden i nackområdet, smärta i parotidområdet, i struphuvudområdet, förstorade livmoderhals lymfkörtlar, oförklarlig feber, en klump i halsen, brist på luft, kittlande och hosta, svullnad i nackvenerna. Om tumören sätter trycket på vagusnerven uppträder en störning i vokalbandet, manifesterad av röstdysfoni.

Sköldkörtelcancer (papillär variant) kännetecknas av följande specifika manifestationer:

- En enda nod eller flera nodelement med en karakteristisk papillär yta, smärtfri vid palpation.

- med ultraljudsundersökning visualiserad utbildning, som påverkar klyftkapseln och angränsande vävnader

- Utbildningsutvecklingen är långsam;

- En ökning av regionala lymfkörtlar från början av neoplasm.

- En karakteristisk egenskap är avsaknaden av förändringar i thyroidfunktionen.

Baserat på tumörernas histologiska struktur utmärks följande former:

- typisk papillär sköldkörtelcancer

- mikrokarcinom eller dold papillär sköldkörtelcancer

- Follikulär papillärcancer står för 30% av alla fall av denna sköldkörtelpatologi. De papillära och follikulära cellstrukturerna finns i tumörens struktur. Denna typ av oncoprocess är en inkapslad bildning.

Follikulär papillär cancer metastaserar mycket sällan och infiltreras i närliggande vävnadsstrukturer, det har inte avlägsna metastaser. Det är mest gynnsamt i prognosen.

- Fast, oftare sker denna sort efter överförd strålningsbelastning. Att jämföra med den vanliga formen, metastaseras ofta och växer in i den omgivande vävnaden;

- onkocytvariant (sällsynt form) - upp till 5% av fallen, men mycket aggressiv, har en stor andel av metastaser borttagna;

- diffus sklerotisk cancer Detta är den mest ogynnsamma formen. Förekommer oftare hos ungdomar. Kännetecknas av utvecklingen av patologiska förändringar i hela sköldkörtelvävnaden, med bildandet av flera foci med fibrocystiska förändringar. Metastasering uppträder alltid i närliggande lymfkörtlar, avlägsen metastasering är vanligare i lungorna;

- klart cellkarcinom - uppträder sällan, skiljer sig från metastasering till njurvävnaden;

- Högcellsvarianten utmärks av en hög halt av maligna celler, har en snabb tillväxthastighet utanför sköldkörteln, en hög grad av metastas

- Blandad form präglas av närvaron i den histologiska bilden av alla typer av celler (papillär, follikulär, fast). Manifieras i 50% av fallen.

Vidare särskilja inkapslad och icke inkapslad sköldkörtelcancer, genom närvaron av egen kapselbildning. Den inkapslade versionen är mer fördelaktig.

För att få en komplett terapi är taktiken för diagnostisk sökning inriktad på att bestämma scenen av cancerprocessen.

För att identifiera papillär sköldkörtelcancer används följande diagnostiska procedurer:

- ytundersökning av livmoderhals- och palpationsundersökningen, bestämmer nodalförändringarna, strukturen och densiteten hos körteln;

- Ultraljudsundersökning visualiserar organs och patologiska strukturer i den. Med den här metoden kan du ta reda på storleken på körteln, strukturen, vävnadsstrukturen, förekomst och storlek av patologisk bildning. Det mest tillgängliga och informativt effektiva sättet att upptäcka sköldkörteln nodulära strukturer

- Nål-aspirationsbiopsi - "guldstandarden" för bestämning av den histologiska strukturen av den patologiska bildningen av sköldkörteln. Styrning av processen med en ultraljudsmaskin, en specialnål, aspireras cellkonstruktionerna i testnoden och skickas för morfologisk undersökning.

- med hjälp av laboratorieblodprover bedöms sköldkörtelns funktionella förmåga genom nivån av sköldkörtelhormoner och förekomsten av en onkologisk process för tumörmarkörer;

- CT och MR kan hjälpa till att bestämma närvaron eller frånvaron av metastatiska förändringar och graden av patologiska förändringar i lymfkörtlar och borttagna organ.

- radioisotopscanning bestämmer graden av förändring i sköldkörtelns funktionella förmåga.

Papillär sköldkörtelcancer är uppdelad i följande steg:

Steg 1 papillär sköldkörtelcancer är ett litet nodulärt element upp till 2 cm. Det kännetecknas av frånvaron av metastaseprocesser och spiring av maligna celler i de omgivande vävnaderna. Detta stadium är svårt att diagnostisera, men det svarar väl på terapi.

Steg 2 papillär sköldkörtelcancer - noden växer, dess storlek kan nå upp till 4 cm, men den återstår inom gränserna för sköldkörteln, det är möjligt att identifiera noden under palpation av sköldkörteln.

Ingen metastasering - steg 2 a.

Steg 2b kännetecknas av metastatiska förändringar i lymfkörtlarna på den drabbade sidan. Effektiviteten av terapeutiska ingrepp når 95%.

Steg 3 av papillär sköldkörtelcancer - det nodulära elementets storlek ökar med mer än 4 cm. Den illamående processen växer bortom sköldkörteln, det finns en kompression av närliggande organ och vävnader. Det finns metastaser i de regionala lymfkörtlarna. Det finns andfåddhet, en överträdelse av sväljsakt, smärta, känsla av brist på luft.

Steg 4 av papillär sköldkörtelcancer - formningen blir stor i storlek, blir immobil, utskjuter signifikant utöver sköldkörtelns gränser, dess deformation utvecklas. Förstorade lymfkörtlar med metastaser detekteras. Fjärrmetastasering uppstår. Redan nuvarande manifestationer försämras och symtom utvecklas när lesioner av avlägsna organ utvecklas.

Sköldkörtelcancer (papillär variant) är effektivt mottaglig för terapi. De grundläggande metoderna för terapi är en kirurgisk metod, strålbehandling, kemoterapi. Dessa metoder syftar till fullständig excision av den maligna processen, förebyggandet av metastatiska förändringar och återkommande cancerprocess.

Kirurgisk metod används vid olika grader av den onkologiska processen. Operationsvolymen bildas av storleken på den patologiska noden. Om nodens storlek är upp till 1 cm är det delvis möjligt att skjuta ur sköldkörteln och isthmusen - delvis sköldkörtelektomi. Denna metod är mindre traumatisk, men möjligheten till återkommande kvarstår, vilket beror på resterande andel.

Total sköldkörtelektomi är en fullständig excision av sköldkörteln, denna metod för kirurgisk ingrepp är att föredra vid behandling av den maligna processen. Med tanke på lymfkörtlarnas tillstånd, ta bort alla metastatiska lymfkörtlar vid behov.

Strålning och kemoterapi, eftersom monoterapi inte används, är det oftare ytterligare behandlingsalternativ efter borttagning av sköldkörteln. Dessa terapeutiska alternativ används för att förhindra återkommande och förhindra metastatisk process. Efter användning av total sköldkörtelektomi används jod-131 radioisotoper, vilket minskar möjligheten till metastaser och minskar redan befintliga metastatiska förändringar i lungstrukturer och ben. Vid intagning infekterar radioaktiva isotoper tyrocyter som förblir i en liten volym även efter den mest noggranna excisionen av körteln.

Efter avslutad sköldkörtelektomi är det nödvändigt att använda syntetiska hormonella sköldkörtelmedicin som ersättningsterapi. När sköldkörtelloben exkluderas, föreskrivs inte syntetiska hormonella läkemedel, eftersom den konserverade laken kompenserar fullt ut för hormonproduktionen.

Indikationen för kirurgisk excision av sköldkörteln är närvaron av en sköldkörteln med en bekräftad histologisk malign process. Med en nod upp till 1 cm och en hög differentiering av cancerceller, hemityroidokom kan utsöndring av sköldkörtelloben erbjuda och hormonproduktionen kompenseras av den återstående sköldkörteln. Men säkrare, i prognostiska termer, anser kirurger total sköldkörtelektomi. Detta är att förebygga återkommande cancer och metastasering.

Operationen varar 1,5-3 timmar. Operationen vid excision av sköldkörteln sker under generell anestesi. Kirurgisk ingrepp utförs med bred tillgång, för en bra översyn, på nackans främre yta, längs sköldkörtelns undersida, görs ett kirurgiskt snitt. Nästa steg är klämd och bundet upp i blodkärlen, sköldkörteln frigörs från de omgivande vävnaderna. Den artär som matar sköldkörteln är ligerad, de återkommande nerv- och paratyroidkörtlarna är separerade. Vissa kirurger använder autotransplantationsmetoden i parathyreoidea i nackmusklerna. Då skärs sköldkörteln själv. Inskärningen sutureras och installeras dränering för fluidutflöde.

Om metastatiska lymfkörtlar detekteras, utförs lymfkörtelektionen dessutom - excision av lymfkörtlarna från den omgivande fettvävnaden. Efter operationen krävs bäddstöd för en dag, dräneringen avlägsnas en dag senare, omklädningen är klar och patienten överförs till ward-läget.

Efter operationen kan röstens timbre minskas på grund av svullnad av omgivande vävnader, röståtervinning sker inom 3-6 månader. Utsläpp av patienten sker vid 3-4 dagar. Efter kirurgisk excision av sköldkörteln används radionuklidjodterapi (jod-131), som syftar till fullständig förstöring av maligna celler, förebyggande av metastasering.

Även efter total sköldkörtelektomi är hormonbytet terapi ordinerat - ett hormontroxin av syntetiskt ursprung, denna terapi är livslång. I framtiden måste en sådan patient kontinuerligt registreras hos endokrinologen, och en gång om året kommer patienten att undersökas med ultraljud av sköldkörteln, ultraljud av PSD, lungröntgen, generella kliniska tester och sköldkörtelhormoner.

Papillär karcinom i sköldkörteln

Typer av sjukdom som påverkar sköldkörteln

Carcinom är en typ av malign tumör i kroppen, bildad av epitelceller. En malign process kan utvecklas i alla organ, och själva neoplasmen kan vara av olika former. Papillärkarcinom i sköldkörteln anses vara ganska vanligt, i detta organ delas 80% av fallen till andelen av denna typ av cancer.

Papillär form utmärks av den mest fördelaktiga prognosen för fullständig återhämtning. Processen manifesterar sig huvudsakligen i form av en enda cystisk neoplasma, i mer sällsynta fall kan den ha flera tillväxtcentra. Det typiska av papillär sköldkörtelkarcinom är att det växer långsamt, har en ganska låg grad av metastas och är väl behandlingsbar.

Oftast upptäcks patologi hos personer i åldern 40-55 år, men det finns ofta fall av sjukdomen hos ungdomar.

Orsakerna till tumörets utseende och utveckling

Modern medicin, tyvärr, ger ännu inte en entydig slutsats om vad som kan leda till utvecklingen av sköldkörtelns papillära karcinom. Läkare identifierade endast ett antal av de farligaste faktorerna som kan utlösa en störning i processen med vitala organiska celler:

 • genetisk predisposition till cellmutation;
 • mänsklig jodbrist;
 • lever i miljövänliga förhållanden;
 • alkoholberoende.

Den kliniska bilden och egenskaperna hos patologi

Utvecklingen av papillär karcinom indikeras av utseende i området av sköldkörteln hos en nod eller induration, smärtfri vid beröring. Tumören har en tät struktur och om dess storlek är mer än 1 cm, är den lätt bestämd av palpation. Om tumören har en storlek på bara några millimeter, kan den inte vara palpabel. Det är också svårt att upptäcka genom palpation av djupa tumörnoder, eftersom de är täckta med friska körtelvävnader. I de flesta fall manifesteras små neoplasmer (upp till 1 cm i storlek) och de som har en djup lokalisering först efter metastasering har gått till närliggande lymfkörtlar.

Svårigheten att upptäcka papillärt karcinom i ett tidigt skede bygger också på det faktum att tumörnoderna är mycket mobila, de är lätt förskjutna och stör inte sväljning eller under en konversation. Tumörets motstånd börjar dyka upp efter att det växer in i intilliggande vävnader. Metastaser förblir inkapslade under lång tid. Lymfkörtlarna påverkas vanligen av metastaser eller lite mindre ofta en annan del av körteln, i extremt sällsynta fall - lungorna, benen och bröstkörteln.

Förutom sälar har denna typ av karcinom inga andra egenskaper. Det finns bara ett fåtal manifestationer som kan vara karakteristiska för organs andra patologier, men oftast beror deras närvaro på tumörens läge och processen. Om tätningen pressar på struphuvudet kan du få:

 • heshet;
 • vissa svårigheter att svälja
 • känsla av en klump fast i halsen;
 • hosta (inte förknippad med förkylning eller allergier);
 • andfåddhet;
 • smärta i det drabbade området (för denna typ av karcinom, som vid lokalisering av blåsan, verkar smärta i sista skedet av processen);
 • eventuellt svullnad i nackvenerna (med stor tumör).

Cytologisk bild av patologi

En särskiljande egenskap är den cytologiska bilden av papillär karcinom. Tumörcellerna kännetecknas av följande egenskaper:

 • storleken kan vara från 1 mm och upp till flera centimeter i diameter;
 • neoplasmer har som regel inte en mantel, men består av grenar med en vaskulär bindvävsbaserad basis;
 • grenar av neoplasm täcker epitelet av två typer (cylindriska, kubiska);
 • kärnan är fylld med en specifik substans - kromatin;
 • ofta i en neoplasma finns det kroppar från basofil och förkalkad massa;
 • papillära neoplasmceller är hormonellt inaktiva;
 • mitotisk delning sker sällan;
 • celler av en sådan tumörabsorberande radioaktiv jod (i detta skiljer sig de från follikulär varianten av papillärkarcinom).

Metoder för diagnos av sjukdomen

Primär endokrinolog avslöjar en patologisk neoplasma genom palpation av det drabbade området (detta är möjligt om tumören är mer än 1 cm), små noder kan ses endast under ultraljud.
Samråd med en israelsk onkolog

Den slutliga diagnosen görs endast efter att ha erhållit resultaten av hormonell analys av venöst blod och histologisk undersökning av partiklar av tumörvävnad som erhållits genom att utföra en nål-aspirationsbiopsi.

Vad är typ av behandling?

I nästan alla fall av papillärkarcinom i sköldkörteln är det planerat att operationen ska ske. I de första stadierna är kirurgisk excision av en neoplasma med en del av den friska vävnaden intill den eller med partiell avlägsnande av ett organ möjligt. Emellertid avlägsnas hela körteln, liksom närliggande lymfkörtlar (om de påverkas av metastaser). Hela orgelet ska avlägsnas även om flera fält av patologi finns i den.

Oftast måste det drabbade organet helt avlägsnas.

Det andra behandlingssteget är förfaranden som använder radioaktivt jod. Denna typ av terapi är nödvändig för att eliminera de mikroskopiska foci av malign neoplasma, metastasering i lymfsystemet och partiklar i tumörens vävnad.

Efter de två stadierna av den huvudsakliga behandlingen som beskrivits ges patienterna ett rehabiliteringsprogram. Det innefattar nödvändigtvis hormonersättningsterapi baserat på administrering av thyroxin (detta är en syntetisk analog av den biologiskt aktiva delen av sköldkörteln).

Efter behandling av papillärkarcinom i sköldkörteln (liksom efter urotelial karcinom g2 eller i maligna processer av annan lokalisering) krävs särskild näring för att stärka kroppen.

Liv efter sjukdom: förutsägelser, överlevnad

Distinguished papillary carcinoma i sköldkörteln är en gynnsam prognos, en malign tumör växer väldigt långsamt, så patienterna lever med patologi under ganska lång tid, samtidigt som prestanda bibehålls. Denna typ av malign process har en mycket låg grad av metastas och även vid övergången av metastaser till närliggande lymfkörtlar är sjukdomen väl behandlingsbar. Det är också karakteristiskt att prognosen också vid gnidning av metastaser i benvävnad eller lungor är mycket ofta gynnsam, eftersom effektiv behandling möjliggör en stabil remission eller fullständig botemedel.

I genomsnitt är överlevnad efter behandling av papillärkarcinom i sköldkörteln:

 • i 96% av fallen - mer än 5 år
 • i 86% av fallen - 10 år eller mer.

På många sätt påverkar flera viktiga faktorer effektiviteten av behandlingen och ytterligare återhämtning:

 • kroppens allmänna tillstånd
 • patientens ålder
 • upprätthålla en hälsosam livsstil (i synnerhet sluta röka);
 • strikt efterlevnad av doktors rekommendationer i en del av de årliga undersökningarna.

Årliga förebyggande undersökningar visar sig absolut alla patienter som har genomgått sköldkörtelcancer, för att förhindra återkommande sjukdom. Undersökningen föreslår:

Du Kanske Gillar Pro Hormoner